Blog

De hondenvlees professionals: Zuid Korea.

The Dog Meat Professionals: South Korea in Dutch.

Bijdrage van: The Korea Observer.

Dit is tot op heden de meest diepgaande en evenwichtige onderzoeksdocumentaire gericht op de hondenvlees handel in Zuid Korea. Wij hebben de huidige omstandigheden in de hondenfokkerijen over het gehele land blootgelegd en hebben een parlementaire onderzoeker gesproken die zegt dat de Zuid Koreaanse Regering inactief is over dit onderwerp en niet bereid is wettelijke maatregelen te treffen noch de hondenvlees handel, dierenartsen, fokkerij inspecteurs, hondenhandelaars, eigenaars van hondenvlees restaurants, hondenfokkers te verbieden. Zodoende hebben wij de strijd tussen dierenactivisten en de leden van de hondenvlees associatie gedocumenteerd, hetwelk culmineerde in agressieve en soms gewelddadige uitwisselingen. Het gaat erbij de huidige activisten om de redding van de honden, terwijl het bij de hondenfokkerijen en hondenvlees handelaars louter en alleen om hun levensonderhoud gaat. Deze beide laatsten geloven dat de hondenvlees industrie geconfronteerd wordt met onwaarheden welke worden bestendigd door de internationale dieren activisten. In de tussentijd gaat het verder met het fokken en slachten van honden alsmede met het dagelijks openlijk consumeren van hondenvlees in duizenden restaurants over het gehele land. Begeleidt ons naar deze wereld van de Hondenvlees Professionals. [door: James Hyams and Taehoon Lee].

Deze documentaire is ongeveer 50:50 in beide talen Koreaans en Engels. Koreaanse vraaggesprekken zijn met Engelse ondertitels.

The Korea Observer’s documentary “The Dog Meat Professional: South Korea”

Screen Shot 2017-07-18 at 17.02.03 Contrast

The Dog Meat Professionals: Investigating the South Korean dog meat trade [

  1. Jeff & Donna Scofield
    Jeff & Donna ScofieldDecember 19,17

    BOYCOTT BOYCOTT S. KOREAS DOG MEAT TRADE OLYMPICS!!!!!

  2. Ann Van dessel
    Ann Van desselFebruary 16,20

    When I See this I am ashamed being a human being

Leave a Reply