Blog

2017 Blixtinsats via telefon, I solidaritet med Animal’s Battalion’s Boknal-demonstration i New York

2017 Phone Blitz in solidarity with the Animals’ Battalion’s Boknal Demonstration in New York (In Swedish)

Boknal Demo Day 3_NY Korean Consulate_the Animals' Battalion
Tack Animal’s Battalion, för att ni ger en röst till djuren i Sydkoreas Hund- och kattkötts-handel. Day 3 Demonstration: August 16, 2016. Photo: The Animals’ Battalion.

The Animals’ Battalion kommer, för tredje året i rad, att hålla en serie demonstrationer i New York; utanför Sydkoreas konsulat. Detta för att göra regeringen uppmärksam på hur stark vår avsky är gentemot deras likgiltighet inför den enorma grymhet och det lidande som kännande djur i hund- och kattkötts-handeln utsätts för.

I ömsesidigt stöd för, och i samarbete med Animal’s Battalion och KoreanDogs.org, så hoppas vi att du vill visa ditt stöd och påtala vad du känner genom att samarbeta med oss för att bli ”en röst”, oavsett var du befinner dig i världen. Vi ber dig att delta i en telefon och mail ”blits”, en intensiv blixtinsats, samtidigt som demonstrationerna pågår. Detta för att backa upp dem genom att se till att Sydkoreas ambassad i ditt hemland får ta del av ditt budskap. Kontaktuppgifter hittar du här: https://koreandogs.org/what-you-can-do/contacts-for-protest/call-south-korean-embassy/ Du kan även hitta uppdaterad information HÄR.

Här är datumen, och information om de tre eventen:

Dag 1: Onsdag, 12 juli 2017 . Klicka HÄR för att delta.

Dag 2: Fredag, 21 juli 2017. Klicka HÄR för att delta.

Dag 3: Fredag, 11 augusti 2017. Klicka HÄR för att delta.

 • Skicka brev:
  South Korean Embassy in Washington DC
  2450 Massachusetts Avenue N.W.
  Washington DC
  District of Columbia 20008
  USA
 • Website: http://www.mofat.go.kr/ENG/countries/
  http://usa.mofa.go.kr/english/am/usa/main/index.jsp
 • US Telephone Embassy: 1-202-939-5600
  US Telephone New York Consulate General: 1-646-674-6000
 • US Fax: 1-202-797-0595
 • Email for New York Consulate: [email protected];
  Klicka HÄR för email-adresser.
 • Oavsett om du skriver eller ringer, här finns exempel på hur du kan uyttrycka dig.

 • För skriftliga protester:

  Ämne: Den sydkoreanska hund- och kattkötts-handeln

  Bäste herrn / Bästa fru

  Anledningen till att jag kontaktar dig idag är för att jag vill att ni noterar min starka protest mot den likgiltighet du, dina landsmän och din regering visar gentemot det lidande och den grymhet som utförs av så många människor inom hund- och kattkötts-handeln.

  Denna grymhet och detta lidande måste få ett slut och jag kan inte se något slut på detta förrän ditt land sätter ett totalt stop för denna abnorma handel – en handel som inte har någon plats i ett modernt samhälle.

  Sydkorea är ett land som ståtar med en rikedom av högprofilerade företag, som är rankat på 14e plats vad gäller BNP. Om Sydkorea vill bli sett som ett modernt och framåtsträvande samhälle så måste din regering tänka om vad gäller sin policy att tillåta att denna illegala och oberättigade handel fortsätter.

  Jag ber å det vänligaste din regering att omedelbart börja se över och förstärka djurskyddslagstiftningen och, till dess att både hund- och kattkötts-handeln upphör, kommer jag att bojkotta all turism, alla produkter och alla former av tjänster från Sydkorea. Jag kommer även att enträget uppmana andra att göra detsamma.

  English:

  Subject: The South Korean Dog and Cat Meat Trades

  Dear Sir, or Madam,

  I am contacting you today, as I wish to register my strongest protest to the indifference you, your countrymen and your government show to the suffering and cruelty that is carried out, by many people, within the dog and cat meat trades.

  This cruelty and suffering must end, and I cannot see it ending until your country puts a complete stop to these aberrant trades – trades which have no place in any modern day society.

  South Korea is a country that boasts a wealth of high-profile companies, with a 14th GDP rating; and if it still wishes to be seen as a modern, forward-thinking, civilized society, then your government must rethink its policy on allowing these illegal and unjustifiable trades to continue.

  I sincerely implore your government to immediately begin policing and enforcing your animal protection laws; and, until it brings about the end to both the dog and cat meat trades, I will boycott all forms of tourism, all products, and all services from your country; and I will urge others to do the same.

 • För telefonprotester:

  När du ringer till en ambassad är det vår rekommendation att vänligt be att få tala med en representant som har befogenhet att tala om hund- och kattkötts-handeln i Sydkorea. Denne representant kan mycket väl neka till att ha någon kännedom om några olagligheter eller fel begångna inom denna handel. De kan också säga att de inte har möjlighet att hjälpa till i detta ärende. Om de inte vill hjälpa dig så be att få framföra nedanstående meddelande, eller ett liknande meddelande med dina egna ord, och be att de skriver ned att du ringt och vad du sade.

  “Som djurälskare, och medlem I en högprofilerad djurrättsgrupp, med supportrar över hela världen, vill jag framföra min djupa oro angående den oreglerade, grymma och otillbörliga hund- och kattkötts-handeln i Sydkorea.

  Jag ber å det vänligaste, din regering att omedelbart börja se över och förstärka djurtätts-lagstiftningen och, till dess att både hund- och kattkötts-handeln upphör, kommer jag att bojkotta all turism, alla produkter och alla former av tjänster från Sydkorea. Jag kommer även att enträget uppmana andra att göra detsamma.”

  English:

  “As an animal lover, and part of a high-profile animal rights group, which has supporters across the globe, I wish to register my deep concern about the unregulated, cruel and abusive dog and cat meat trades with your country, South Korea.

  I sincerely ask that your government immediately begins policing and enforcing your animal protection laws; and until it brings about a permanent end to both the dog and cat meat trades, I will boycott all forms of tourism, all products, and all services from South Korea; and I will urge others to do the same.”

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email