Blog

Samsung måste protestera mot brutaliteten i Sydkorea!

Samsung must speak out against the brutality of South Korea! in Swedish.
Samsung måste protestera mot brutaliteten i Sydkorea!

Seoul Gyeongdong Dog Meat Market, South Korea. SaveKoreanDogs.org

Av alla konglomerat (eller ”Jaebol”) i Sydkorea, måste Samsung räknas som ett av de mera kända. Deras produkter är vanligt förekommande hushållsprodukter. Det är också ett extremt starkt företag; när Samsungs ledning talar, lyssnar Sydkoreas president. Därför är det en besvikelse och skamligt att, trots sina rikedomar & sitt inflytande, visar Samsung inget intresse för att hjälpa till att bekämpa den fruktansvärda och djävulska ”sedvänjan” som hund- & kattköttshandeln innebär. Denna fruktansvärda handel är ett fördärv för dessa människor & för deras hemland – av flera skäl. Så varför tar inte Samsung något socialt ansvar och agerar? Varför är de nöjda med att inte göra någonting för att hjälpa till att stoppa denna fasa?

Det är dags för Samsung att engagera sig och göra vad de kan för att få ett slut på denna illegala och oetiska ”sedvänja” av brutalitet och att äta människans bästa vän. Skriv till Samsungs ledning idag!


Photos: SaveKoreanDogs.org.

Leave a Reply

LinkedIn
Share