Sample Protest Letter – South Korean Government (In Hungarian)

Tiltakozó levél minta – Dél-Korea Kormánya

Tisztelt Dél-Koreai Kormány!

Kérem, nézzék meg az alábbi videókat: A dél-koreai kutyahúsipar sokkoló kegyetlensége https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ, Dokumentumfilm-előzetes: Ember harap kutyát Dél-Koreában https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Mélységesen felháborít a háziállatok elfogyasztása és a velük szembeni kegyetlenkedés Dél-Koreában.

A mindenütt jelen lévő közösségi médián keresztül naponta látunk olyan sokkoló és szívet tépő képeket és videókat, melyeken ártatlan kutyákat kínoznak és ölnek meg az Önök országában.
Annak ellenére, hogy Dél-Koreában létezik állatvédelmi törvény, a kutyaszaporítók és –hentesek még mindig verik, felakasztják, árammal agyonütik, valamint brutálisan kezelik a kutyákat.

Továbbá még mindig vernek és élve főznek meg kutyákat és macskákat, hogy ún. elixíreket készítsenek belőlük, melyeknek nincs semmiféle egészségügyi hatása, mindössze a tájékozatlan és hiszékeny fogyasztók szerint.

Az ilyen gyakorlatnak nincs helye a modern világban. Más ázsiai államok – mint Tajvan és a Fülöp-szigetek – betiltották a kutyahús fogyasztását és az azzal járó kegyetlen ipart. Korea miért marad le továbbra is ezen országok és más civilizált társadalmak mögött?

A koreai kormány felelőssége, hogy egyszer s mindenkorra véget vessen a kegyetlen kutyahús- és macskagyógyszeriparnak Koreában. Ideje végre, hogy elutasítsák a gyermeteg legendákat, az ezen iparokat körüllengő propagandát, aljas termékeikkel együtt. Ideje végre felhagyni a visszamaradott és szükségtelen szokásokkal.

És ideje, hogy Korea komolyan vegye az állatjólétet és megmutassa, hogy társadalma valóban könyörületes és etikus. Ez azt jelenti, hogy Koreának végre fel kell világosítania lakosságát az ivartalanítás, az állatok kidobásának helytelensége és az állatokkal szembeni megfelelő bánásmód fontosságáról.

Korea hírneve mindaddig csorbát fog szenvedni a nemzetközi közösségen belül, amíg a változás végbe nem megy. Állampolgárai továbbra is szégyennel és kellemetlenségekkel fognak szembesülni, és az országot továbbra is „harmadik világbeli országnak” fogják tekinteni, modernizációjának és a globális gondolkodásra tett kísérleteinek dacára.

Mától fogva bojkottálom a koreai termékeket, nem támogatom a koreai vállalatokat és nem utazok Koreába, amíg a macskák és kutyák bántalmazása végre véget nem ér.

Tisztelettel:

Sample Letter in Korean

대한민국 정부 관계자 분들에게,

다음의 동영상을 봐주시기 바랍니다. https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ, https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

저는 대한민국에서는 반려동물을 고문하고 잡아먹는다는 사실을 접하고 엄청난 충격을 받았습니다. 산재해 있는 소셜 미디어를 통해서 한국에 있는 아무런 죄 없는 개들이 고문 당하고 죽임 당하는 끔찍하고 가슴 아픈 장면이 담긴 사진과 동영상을 매순간 접하고 있습니다.

비록 한국이 반려동물에 대한 동물보호법을 제정했지만 개들은 여전히 개농장 주인과 도살업자에게 구타당하고, 목 매달리고, 감전되고, 잔인하게 취급 당하고 있습니다. 또 보약이라는 미명하에 아직도 개와 고양이를 산채로 끓는 물에 집어넣고 있습니다. 아무런 의학적 효과가 증명된 바 없음에도 불구하고 무지하고 잘 속아넘어가는 사람들은 여전히 효험이 있다고 믿고 있습니다.

이러한 관행은 오늘날 어디에서도 찾아볼 수 없는 일입니다. 대만이나 필리핀 같은 다른 아시아 국가들은 이미 개고기와 개고기 관련 산업을 금지시켰습니다. 한국이 왜 이러한 나라들이나 다른 문명 사회보다 뒤쳐진 채로 남아있는지 이해할 수가 없습니다.

한국에서 이 잔인하기 짝이 없는 개고기 산업과 고양이로 만든 보약 산업을 영원히 근절시키는 것은 대한민국 정부의 책임입니다. 이와 관련된 산업과 혐오식품을 둘러싼 어리석은 괴담과 주장을 떨쳐버릴 때입니다. 낙후되고 불필요한 전통은 과감히 버릴 때입니다.

그리고 동물복지 문제를 심각하게 받아들여서 한국 사회가 자비롭고 윤리적인 사회라는 것을 보여줄 때입니다. 즉, 한국 정부가 대중들에게 반려동물의 중성화의 중요성, 유기금지, 동물에 대한 적절한 취급에 대해 더 나은 교육을 시작할 때라는 뜻입니다.

그렇지 않으면 한국은 국제사회에서 계속해서 나쁜 평판을 이어가게 될 것입니다. 한국 국민들 역시 수치와 곤란함을 겪게 될 겁니다. 한국이 근대화되었고 국제화된 사고를 도입하려 함에도 불구하고 여전히 “제3세계 후진국가”로 인식될 것입니다.

저는 개와 고양이에 대한 학대가 한국에서 완전히 사라지기 전까지 한국 제품을 구매하지 않을 것이고 한국 회사를 이용하거나 한국을 방문하지 않을 것입니다.Source: 깨끗한 개고기냐? 사랑받는 반려동물이냐? -OhMyNews

Beszédtémák

Évente két és félmillió kutyát ütnek agyon árammal, akasztanak fel vagy vernek halálra Dél-Koreában. Az elképzelhető legkegyetlenebb módon ölik meg őket, mert sok dél-koreai ember hisz abban a babonában, mely szerint minél többet szenved egy állat a halála előtt, annál ízletesebb lesz a húsa és annál erősebb annak gyógyhatása. Macskák ezreit is lemészárolják, hogy levest és ún. „egészségtonikumokat” készítsenek belőlük; az állatokat élve vetik a forró vízbe.

Dél-Koreában a kutyaevés nem széles körben elfogadott jelenség, csak a koreai háborút követően szerzett népszerűséget. A kapzsi étterem-tulajdonosok, húskereskedők és hentesek segédletével azonban ez a gyakorlat egyre terjed.
Az elmúlt évtized során számos dél-koreai felfogta, hogy a kutyák és macskák az ember társai. Azonban muszáj cselekednünk annak érdekében, hogy meggyőzzük Dél-Korea kormányát: tiltsa be a kutya- és macskahús legalizálását és vessen véget egyszer s mindenkorra ennek az illegális, korrupt és aljas iparnak.

Döbbenetes, hogy kutyákat és macskákat mocskos ketrecekben tarthatnak, arra kényszerítve őket, hogy végignézzék cellatársaik megkínzását és lemészárlását. Szemtanúk beszámolói szerint szó szerint élve tépnek szét kutyákat; kínzóik úgy vélik, hogy minél hosszabb a halált megelőző gyötrelmük, annál jobb lesz az ízük. Ez a fajta hozzáállás egy élőlénnyel szemben legjobb esetben is megbocsáthatatlannak nevezhető.

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit