Homepage in Dutch

Stop de hond and kat consumptie in Zuid-Korea

small_text_dutch

 Honden fokkerij in Yongdang,Yangsan,Zuid-Korea.Foto:Nami Kim Team

Honden fokkerij in Yongdang,Yangsan,Zuid-Korea.Foto:SaveKoreanDogs.org

Dutch Website Text

Sign Petition_Dutch Onderteken en deel de petities met elkaar! ” De wereld is een gevaarlijke plaats,niet omdat van hen die kwaad doen,maar omwille van degenen die kijken en niets doen.” -Albert Einstein

Video: Nureongi-Documentary (다큐멘터리 영화 ‘누렁이’)

Video: Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE). Seongnam Moran Dog Meat Market, May 15, 2018.

Video: MBC News. 8/16/2018. Dog meat debate, unsanitary-sick dogs distributed as food.(말복보다 뜨거운 ‘개 식용’ 논쟁…위생 ‘엉망’)

Video: This is the appalling reality of South Korea’s dog meat industry. 불법 개농장 참혹한 현실 [제보자들], 6/10/2020
The South Korean government is turning a blind eye to the suffering of millions of dogs in Korea. The government authorities will do nothing to enforce their own Animal Protection Law unless the illegal dog farms are reported and exposed to the public through TV media. KBS Documentary, July 10, 2020.

south-koreas-dog-meat-cruelty-trailer

Video: SaveKoreanDogs.org.

Wrede realiteit

Zuid-Korea is ’s-Werelds 14e grootste economie en is de thuisbasis van wereldwijde merken,zoals: Samsung,Hyundai,Kia,LG,SK en Daewoo.Maar dit is ook een land waar elk jaar ongeveer 2,5 miljoen honden en duizenden katten geslacht en gegeten worden.

Gedwongen om ontberingen en onvoorstelbare martelingen te doorstaan vanaf het moment dat zij geboren worden tot de dag zij geslacht worden; honden worden gedurende hun hele leven in krappe,vieze en verhoogde kooien opgesloten met geen bescherming tegen extreme weersomstandigheden.Zij krijgen geen water,lichaamsbeweging,kameraadschap of medische zorg en zij voelen nooit grond onder hun voeten.Hun trommelvliezen worden dikwijls gebarsten om te voorkomen dat zij blaffen.

Op klaarlichte dag,dikwijls voor en in het bijzijn van andere levende honden,worden zij geëlektrocuteerd,opgehangen,geslagen,hun kelen doorgesneden, of worden levend gekookt of verbrand.Dit is een door winst gedreven,belasting vrije,ongereguleerde industrie,dat agressief de mythe bevordert dat honden eten de mannelijke potentie en uithoudingsvermogen verbetert.De consumptie pieken van het eten van honden/katten zijn gedurende de heetste zomerdagen (Boknal).

Koreanen beweren dat hoe meer een hond lijdt,hoe beter het vlees is.Het gevolg is dat veel honden op sadistische wijze extreme angst alsmede enorm lijden moeten doorstaan,alvorens zij op beestachtige wijze worden afgemaakt.

Dikwijls worden katten levend gekookt om ook gezondheid drankjes te maken.- “600 zwerfkatten levend gekookt,” Yonhap News, 21/5/15

De vraag is zo hoog in Zuid-Korea dat 20% van de geconsumeerde honden vanuit China geïmporteerd worden.Zuid-Korea is het enige land berucht voor de aanwezigheid van grote intensieve fokkerij systemen om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar hondenvlees.

Video: Media Triage: The Dog Meat Professionals: South Korea.

De consumptie van hondenvlees is een duivelse gewoonte welke niet tot een moderne samenleving behoort en schadelijk is voor de geestelijke gezondheid van onze burgers. Naar mijn mening, het feit dat onze samenleving sinds de oudheid bezig is met het verspillen van nationale bronnen en middelen aan volkomen verdeeldheid veroorzaakt door interne conflicten in alle geledingen van de samenleving,zoals politiek, economie en het geloof, is het natuurlijke resultaat van duivelse praktijk van verraad alsmede van het verlies van het vertrouwen in de mensheid door het slachten en eten van honden toegepast in menselijke wisselwerking, bewust en onbewust.Bovendien de slachter van honden veroorzaakt ernstige vervuiling. Het proces van massa fokken van honden veroorzaakt zeer veel geluidsoverlast en zijn negatieve effecten op het publiek moeten als zeer ernstig betracht worden. Om het geluidsoverlast op te lossen begaan de hondenfokkers de “gedwongen” wreedheid de trommelvliezen van de honden te breken om zomede het geluid van het blaffen te verminderen.
De hondenfokkers maken misbruik van alle middelen te hunner beschikking om de consumptie van hondenvlees zeker te stellen. Bovendien,om de “smaak” van het vlees te “verhogen”, worden de honden soms aan hun nek opgehangen,daarna genadeloos met een knots doodgeknuppeld,waardoor de ingewanden gebarsten worden met uiteindelijke resultaat dat de honden op beestachtige en harteloze wijze worden afgeslacht. Wij vinden dit inderdaad een schunnig gedrag. – Beopjeong Buddhist Priester, een Zuid-Koreaan, http://koreandogs.org/beopjeong/

Sociale gevolgen

Naast de wreedheid van de hondenvlees industrie, komen vele sociale problemen voor vanwege honden fokkerij en het consumeren van hondenvlees.Elke hond kan te prooi vallen aan de hondenvlees industrie.Gele honden, verlaten voormalige huisdieren,rashonden, showhonden, ongewenste puppies van puppy mills, asielhonden,zieke honden, en zelfs de Koreaanse Jindohond (geclassificeerd als Nationaal Bezit van Korea) – al deze honden kunnen eindigen als hondenvlees in Korea.

Vele bezitters van honden die deze huisdieren verliezen, óf wiens honden gestolen worden,lijden daaronder vanwege het feit dat zij weten dat hun huisdieren een vreselijk einde te wachten staan. Zodra het hondenvlees gekookt wordt,weten de consumenten niet wat voor soort hond zij eten.Het zou best iemand’s huisdier kunnen zijn.

Een ander sociaal probleem is de ellende en boosheid van de hondeneigenaars die in de buurt van hondenfokkerijen wonen. Ze moeten genoegen nemen met de vervuilde waterwegen, stank, en geluidsoverlast. Huiseigenaren dienen klachten in bij hun plaatselijke overheden en protesteren tegen de hondenfokkerijen met als doel hen te verwijderen omdat ze ieders kwaliteit van het leven bederven.

Soms hebben hondenfokkerijen vlak bij scholen gefunctioneerd waar kinderen het schreeuwen van de honden hoorden die afgeslacht werden.Dit is geen manier om de volgende generatie op te voeden.

Bedreigingen van de Gezondheid

Honden op de fokkerijen worden volgepompt met antibiotica en medicijnen – het is de enige manier om hen in het leven en vrij van ziektes te houden vanwege de verschrikkelijke omstandigheden waarin ze leven. Maar,” het consumeren van vlees geconcentreerd met een hoge mate van antibiotica zal ernstige toxische effecten in het menselijk lichaam teweegbrengen, en zal endocriene verstoring op de lange termijn veroorzaken en uiteindelijk leiden tot kanker en suikerziekte.” – Dr. Tae-Yo Ha, HankookIlBo, 7/4/11. Niemand mag zich veilig voelen bij het eten van hondenvlees.

Zuid-Korea ontdoet zich van een derde van hun voedselafval door het aan de hondenfokkerijen te leveren, een praktijk die zeer onwettig is in moderne landen rond de wereld. Stel het eten van dieren die gevoerd werden met rottend voedsel afval besmet met vliegen, maden, ratten, en besmettelijke ziektekiemen.

Alles samen genomen,hondenfokkerijen zijn onhygiënisch, honden voedsel afval is onhygiënisch, en honden slachterijen zijn onhygiënisch. Het is alles een recept voor ziektes en voedselvergiftiging.

Geen culturele rechtvaardiging

Het is waar dat het consumeren van hondenvlees deel uitgemaakt heeft van de Koreaanse geschiedenis, zoals met een aantal andere Aziatische landen, maar dit mag geen uitvlucht zijn om deze praktijk verder voort te zetten.
Diegenen die onophoudelijk beweren dat de consumptie van hondenvlees deel uitmaakt van de Koreaanse traditie of cultuur meestal zo doen in een poging de kritiek van de Westerse Wereld te smoren. Tevens proberen zij het verbruik van honden vlees tot een kwestie van nationalisme te verheffen.Het eten van honden is echter niet waarop men trots kan en mag zijn,integendeel vele burgers schamen zich dat dit nog steeds gebeurt.

De cultuur van een natie zou moeten worden genoten door alle burgers en zou tevens moeten leiden naar een verbetering van het gevoel van indentiteit en zelfbeeld. Cultuur wordt verondersteld geluk en behoren te bevorderen.
Dit is beslist niet het geval als men honden eet.

Natuurlijk,mensen van alle leeftijden, geslacht, geloof, sociale klassen, en niveau van opleiding eten hondenvlees in Korea. Dit komt gedeeltelijk door dat zij zo opgevoed werden, misschien onwetend van het lijden dat ze veroorzaken.
Eenmaal pochte deKatholieke Bisschop Sung-Hyo Lee ”Mijn lievelingsvoedsel is hondenvlees.Mijn hobby is de buitenlandse priesters te dwingen om hondenvlees te nuttigen.Speciaal de Franse priesters.” Kyeongin Ilbo, 5/16/11.

Als sociale leiders zeggen dat dit in orde is, en regeringen niets doen, is het minder waarschijnlijk dat de mensen het kwaad van de hondenvlees handel in vraag stellen. Maar dit weerspiegelt een culturele achteruitgang.

Een Juridisch Dilemma

Heden ten dage is de consumptie van hondenvlees in Zuid Korea NIET LEGAAL. Nochtans negeren de overheid en het algemene publiek zijn aanwezigheid en staan toe dat het voortduurt.

Sommige mensen geloven dat het legaliseren van de consumptie een oplossing is van de sociale, milieu en gezondheidsproblemen met betrekking tot de onwettige hondenvlees industrie. Niettemin het legaliseren van honden te eten doet er niets aan om de wreedheden te stoppen. Het zou het alleen maar nog verder verspreiden en nog opener worden. En het wordt onmogelijk om er verders toezicht op te houden. De hondenfokkers willen geen extra sociale verantwoording, reglementen en kosten en dus zouden ze waarschijnlijk hoe dan ook gewoon doorgaan met het illegaal fokken.

Door gewoon de kwesties geassocieerd met de hondenvlees industrie te negeren, kan de overheid zich kosten sparen om er toezicht op te houden, het morele debat vermijden, alsmede het vermijden van elke terugslag van de zijde der hondenfokkers en van de consumenten van hondenvlees. De overheid is in staat om niets te doen omdat de overgrote meerderheid van de Koreanen een diepe onverschilligheid tonen zowel tegenover de wet als tegenover de morele principes met betrekking tot de hondenvlees industrie. Met een onverschillige overheid en een apathisch algemeen publiek, worden honden nog steeds gemarteld en gegeten alsof het wettig zou zijn.

Anti-Dog Meat Campaign in Seoul, South Korea – Summer 2015, Documentary by SaveKoreanDogs.org

Brutal killing in Daegu, undercover video by StopIt! Korea Campaign

Andere landen waar honden gegeten worden

Naarmate landen moderner worden en cultureel vooruitgaan, en hun generaties beter opgeleid worden, wordt de hondenvlees industrie steeds meer verworpen. Het wordt gezien als een schande en last. Dit is waarom sommige Aziatische landen het eten van hondenvlees verboden hebben,waarbij zij erkennen dat het onverenigbaar is met een moderne manier van leven en met het beeld van hun land.

Maar terwijl de Filippijnen en Thailand de consumptie van hondenvlees hebben verboden, andere landen samen met Korea zetten deze praktijk openlijk voort, waaronder China, Vietnam, en Indonesië.

Indien meer landen gestimuleerd kunnen worden om het eten van honden en katten te verbieden, kan misschien tevens hun buurlanden beïnvloeden om het ook te verbieden. Daarom is het zeer belangrijk om door te gaan met het uitoefenen van druk op de Koreaanse regering de hondenvlees industrie te beëindigen – het is niet alleen voor de honden en katten in Korea, maar ook voor die elders verblijven en op dit moment vreselijk lijden onder ellendige omstandigheden waarbij deze honden vlees industrie er helemaal niet voor terugdeinst de dieren te martelen zoals hierboven beschreven is.

Neem deel aan de Strijd

U KUNT HET VERSCHIL MAKEN VOOR DE KOREAANSE HONDEN

Zend aub brieven en telefoneer om bij Zuid-Korea aan te dringen het doden van honden en katten voor menselijke consumptie te stoppen.

His Excellency Ambassador of the Republic of Korea to the United States
Embassy of the Republic of Korea
2450 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20008 USA
Phone: 202-939-5600
Click for Sample Letter to the South Korean Government.

Office of the President of the Republic of Korea
[04383] 22 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul
South Korea

Office of the Secretary-General
United Nations Headquarter
405 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
Phone: 212-963-7160
Click for Sample Letter to the UN Secretary General.

Electrocution in Gangwon-do, undercover video by StopIt! Korea Campaign

남양주 아픈 개 (Sick dog in Namyangju), undercover video by StopIt! Korea Campaign

“Chobok” (First of 3 dog eating days of summer) – Controversy over dog meat in South Korea
Click for English Caption Transcript!

S. Korea – Unbelievable Truth(Companion Animals for Consumption) 거짓말같은 진실(식용동물) (TV I Love Pet)
Click for English Caption Transcript!

1440x2160_samsung
BOYCOTT CRUELTY! BOYCOTT KOREA!
BOYCOTT CRUELTY! BOYCOTT KOREA!
BOYCOTT CRUELTY! BOYCOTT KOREA!

Source: Humane Action Alliance

Thank you Evert Dirk Langenberg for caring about the animals in the South Korean Dog and Cat Meat Trade
and translating our homepage into Dutch!

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit