Page in Swedish

Stoppa konsumtionen av hund- och kattkött I Sydkorea!

small_text_swedish

Granja de perros en yongdang, Yangsan, Corea del Sur. Foto: SaveKoreanDogs

Hundfarm i Yongdang, Yangsan, Sydkorea. Bild: SaveKoreanDogs.org

Sign Petition_SwedishSkriv under och dela petitioner! “Världen är en farlig plats, inte på grund av de som gör onda handlingar utan på grund av de som tittar på och inte gör någonting.” -Albert Einstein

Kan du föreställa dig att du äter din bäste vän?

Sydkorea! Kulturella skillnader?
Eller vara en motståndare till denna illegala miljardindustri och avskyvärda grymhet?

Du bestämmer!

Video: Nureongi-Documentary (다큐멘터리 영화 ‘누렁이’)

Video: Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE). Seongnam Moran Dog Meat Market, May 15, 2018.

Video: MBC News. 8/16/2018. Dog meat debate, unsanitary-sick dogs distributed as food.(말복보다 뜨거운 ‘개 식용’ 논쟁…위생 ‘엉망’)

Video: This is the appalling reality of South Korea’s dog meat industry. 불법 개농장 참혹한 현실 [제보자들], 6/10/2020
The South Korean government is turning a blind eye to the suffering of millions of dogs in Korea. The government authorities will do nothing to enforce their own Animal Protection Law unless the illegal dog farms are reported and exposed to the public through TV media. KBS Documentary, July 10, 2020.

Video: Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE), The Korea Observer.

south-koreas-dog-meat-cruelty-trailer

Video: SaveKoreanDogs.org.

ulsan-sangae-dong-cruel-dog-slaughterVideo: [Busan KAPCA] Ulsan Sangae-dong illegal dog slaughterhouse stabs and bleeds dogs to death in front of other live dogs.

Video: jtbc. Meat dogs in wire cages feed on waste sludge while they wait to be slaughtered. 쓰레기 음식 먹고 도축 기다리는…철장 속 식용견들.

Den grymma verkligheten

Sydkorea är världens 14:e största ekonomi och är hemmaland för globala märken som Samsung, Hyundai, LG, SK samt Daewoo. Det är också ett land där uppskattningsvis 2,5 miljoner hundar och tusentals katter slaktas och äts, varje år.

Tvingade att uthärda umbäranden och ofattbar tortyr från samma stund de föds till dess att de slaktas. Hundarna hålls fångna i trånga, smutsiga, upphöjda burar under hela sitt liv, helt utan skydd från väderförhållanden. De får inget vatten, inga promenader, inget kamratskap, ingen veterinärvård och de får aldrig känna marken under tassarna. Man spräcker ofta hundarnas trumhinnor för att förhindra att de ska skälla.

I fullt dagsljus, ofta inför de andra, ännu levande hundarna, avrättas de med elektricitet, de hängs, blir slagna, får halsarna avskurna, bränns eller kokas levande. Detta är en vinstdriven, skattefri industri som aggressivt uppmuntrar till att äta hundkött och bidrar till att vidmakthålla myten om att konsumtion av hundkött ökar manlighet och uthållighet. Konsumtionen når en höjdpunkt under de varmaste sommardagarna (Boknal).

Koreaner hävdar att ju mera en hund lider, desto bättre blir dess kött. Som en följd av detta plågas många hundar, på ett sadistiskt sätt, och utsätts för en extrem rädsla, stress och lidande, innan de dör. Katter kokas ofta levande för att göra stärkandehälsomedel (tonikum). “600 Stray Cats Boiled Alive,” Yonhap News, 5/21/15.

Efterfrågan på hundkött är så hög i Sydkorea att 20 % av de hundar som äts, importeras från Kina. Sydkorea är det enda landet där det finns ett omfattande system med farmer för att tillgodose efterfrågan.

Video: Media Triage: The Dog Meat Professionals: South Korea.

Konsumtion av hundkött är en ondskefull sedvänja som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Det är också en svaghet som är skadlig för den mentala hälsan hos våra medborgare. I mitt tyckande är det faktum att vårt samhälle, sedan forna tider, har slösat nationella resurser på ytterst splittrande interna konflikter i alla delar av livet, såsom politik, ekonomi och religion, ett naturligt resultat av ond sedvänja av svek och en förlust av tilltro till humanitet genom slaktandet och ätandet av hundar: Detta svek tillämpas sedan i mänskliga interaktioner, medvetet och omedvetet. Dessutom skapar slaktandet av hundarna svåra föroreningar. Massuppfödningen av hundar skapar även buller, vilket får negativa följder för allmänheten. För att lösa detta problem så spräcks trumhinnorna på hundarna, med tvång, för att på så sätt minska skällandet. Det finns ingenting dessa hunduppfödare inte skulle göra för att få äta hundkött. Dessutom, för att smaksätta köttet, hängs hundrana ibland och slås sedan obarmhärtigt över hela kroppen, med en klubba, vilket spräcker deras inre organ och dödar dem brutals och hjärtlöst. Vi måsta absolut kalla detta ett djävulskt beteende. – Beopjeong Buddhist Priest, a South Korean National, http://koreandogs.org/?p=5557

Sociala kostnader

Bortsett från grymheterna i hundkötts-industrin så kan många sociala problem inträffa på grund av hundfarmning och ätandet. Vilken hund som helst kan falla offer för hundkötts-industrin. Gula hundar, övergivna före detta sällskapshundar, renrasiga utställningshundar, oönskade valpar från valpfabriker, hundar från djurhem och även Jindos (klassifierade som ”Nationalskatt” i Korea) – samtliga dessa kan sluta som hundkött i Korea.

Många djurägare som förlorar sina sällskapsdjur, eller vars sällskapsdjur stjäls, lider av vetskapen att deras sällskapsdjur förmodligen fick ett fruktansvärt slut. När hundkött väl kokats, är det inte möjligt för konsumenten att veta vilken sorts hund de äter. Det kunde ha varit någons sällskapsdjur.

Ett annat socialt problem är det elände och den ilska hos husägare som lever nära hundfarmer. De måste stå ut med förgiftade vattenvägar, stanken och oljudet. Husägare måste klaga hos sina lokala myndigheter och protestera mot hundfarmerna för att dessa ska flyttas; de förstör allas livskvalitet.

Ibland har hundfarmerna haft sin verksamhet nära skolor och barnen har kunnat höra skriken från hundar som slaktats. Detta är inte ett bra sätt att låta nästa generation växa upp under.

Hot mot hälsan

Hundarna på hundfarmerna pumpas fulla med antibiotika och medicine – det är enda sättet att hålla dem vid liv och fria från sjudomar på rgund av de fruktansvärda förhållanden hundarna lever i. Dock, ”Att konsumera kött med höga nivåer av antibiotika kommer att orsaka svår toxiska effekter i människokroppen. Det kommer att orsaka endokrina störningar i det långa loppet och ventuellt även leda till cancer och diabetes.” – Dr. Tae-Yo Ha, HankookIlBo, 7/4/11. Ingen som äter hundkött skall känna sig trygg.

Sydkorea gör sig av med en tredjedel av sitt matavfall genom att ge detta till hundarna på hundfarmar. Detta förfarande är illegalt i moderna länder runtom i världen. Föreställ dig att äta djur som matats med ruttnande matavfall innehållande flugor, larver, råttor och andra smittsamma bakterier.

Sammantaget så är hundfarmerna ohygieniska, hundköttsavfall är ohygieniskt, hund-slakthusen är ohygieniska. Det är alltihop ett recept på sjukdom och matförgiftning.

Inget kulturellt berättigande

Det är sant att ätandet av hundkött har varit en del av Korea’s historia, såsom I flera asiatiska länder. Detta är ingen ursäkt för att fortsätta med denna sedvänja. De som fortsättningsvis hävdar att detta är en del av Korea’s tradition eller kultur gör så i ett försök att kväva kritik från väst.

En nations kultur skall avnjutas av alla och skapa en känsla av identitet och självbild. Kultur antas stärka lycka och tillhörighet. Äta hundkött gör inget av detta.

Självklart äter människor I alla åldrar, kön, religioner, klass, utbildningsnivå, hundkött I Korea. Detta delvis beroende på hur de växte upp, kanske ovetande om lidandet de orsakar. Den katolske biskopen Sung-Hyo Lee skröt om “Min favirotmat är hundkött. Min hobby är att tvinga utländska präster att äta hundkött. Speciellt de franska.” – Kyeongin Ilbo, 5/16/11.

När sociala ledare säger att det är rätt, och regeringen inte gör någonting, så är människor inte benägna att ifrågasätta ondskan i hundkötts-handel. Men detta reflekterar en kulturell efterblivenhet.

Ett rättsligt dilemma

För närvarande är konsumtion av hundkött inte lagligt I Sydkorea. Ändå väljer regeringen och allmänheten att ignorera dess närvaro och tillåter på så sätt att det fortsätter.

En del människor tror att lösningen på de sociala, miljömässiga och hälsoproblemen med hundkötts-industrin är att legalisera den. Dock skulle en legalisering inte innebära något stopp på grymheterna. Dessa skulle enbart spridas och ske öppet. Det skulle också bli omöjligt att övervaka. Ägarna av hundfarmerna vill inte ha några sociala skyldigheter, inga regleringar och/eller kostnader så de skulle troligtvis fortsätta med sin illegala verksamhet i alla fall.

Genom att helt enkelt ignorera problemen med hundkötts-industrin kan regeringen undvika kostnader för övervakning, undvika en moralisk debatt, undvika motreaktioner från ägare av hundfarmer och de som äter hundkött. Regeringen kan inte göra någonting därför att majoriteten av koreanerna uppvisar en djup likgiltighet mot såväl lagen som de moraliska principerna rörande hundkötts-industrin. En likgiltig regering och allmänhet innebär att hundar fortfarande torteras och slås ihjäl som om det vore lagligt.

Anti-Dog Meat Campaign in Seoul, South Korea – Summer 2015, Documentary by SaveKoreanDogs.org

Andra länder där man äter hund

Allt eftersom länder moderniseras och blir kulturellt utvecklade, och vartefter generationer blir mera utbildade, avvisas hundkötts-industrin i allt högre omfattning. Den ses som en förlägenhet och en börda. Det är därför som det i vissa asiatiska länder redan är förbjudet att äta hund; det är inte kompatibelt med ett moderns levnadssätt och med deras land’s image.

Men medan man i Filippinerna och Thailand förbjudit att äta hund har man i andra länder tillsammans med Korea, öppet fortsatt med denna sedvänja; inkluderande Kina, Vietnam och Indonesien.

Om fler länder kan uppmuntras att förbjuda konsumtionen av hund och katt så kan dessa länder influera sina grannar att förbjuda det. Det är mot bakgrund av detta det är viktigt att fortsätta att pressa Korea’s regering och undkötts-industri – inte endast för hundar & katter i Korea utan för de som på andra ställen lider under tortyrliknande förhållanden just nu.

Gå med i kampen

Du kan göra skillnad för hundarna I Korea

Snälla du, skicka brev och ring samtal och uppmana Sydkorea att stoppa dödandet av hundar och ktter för konsumtion.

His Excellency Ambassador of the Republic of Korea to the United States
Embassy of the Republic of Korea
2450 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20008 USA
Phone: 202-939-5600
Klicka för exempel på brev att skicka till Sydkoreas regering.

Office of the President of the Republic of Korea
[04383] 22 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul
South Korea

Office of the Secretary-General
United Nations Headquarter
405 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
Phone: 212-963-7160
Klicka för exempel på brev att skicka till FN’s Generalsekreterare António Guterres.

Electrocution in Gangwon-do, undercover video by StopIt! Korea Campaign

남양주 아픈 개 (Sick dog in Namyangju), undercover video by StopIt! Korea Campaign

“Chobok” (First of 3 dog eating days of summer) – Controversy over dog meat in South Korea
Click for English Caption Transcript!

South Korea – Unbelievable Truth(Companion Animals for Consumption) 거짓말같은 진실(식용동물) (TV I Love Pet)
Click for English Caption Transcript!

BOYCOTT CRUELTY (Swedish)
BOYCOTT CRUELTY (Swedish)
BOYCOTT CRUELTY (Swedish)
BOYCOTT CRUELTY (Swedish)

Campaign: Boycott Cruelty, Boycott Korea.

Source: Humane Action Alliance

Thank you, Siw Tikkanen-Alden, for caring about the animals in the South Korean Dog and Cat Meat Trade and translating our homepage into Swedish!

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit