Blog

Team Sweden: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog and cat meat trade!

Countdown to PyeongChang 2018

[flipclock countdown=”true” date=”9th February 2018″ face=”days” name=”countdown”]
Swedish Olympic CommitteePyeongChang, host to the 2018 Winter Olympics – the world will be watching South Korea, which is why this is the perfect time for you take action to support our campaign to end the horrific dog and cat meat trade in South Korea for good!

Let’s ask Team Sweden to take a stand and speak out against this shameful trade. You can help by signing and sharing our petition, sending out letters and emails, and raising awareness of this brutal and barbaric practice and calling for an end to the trade by exposing this issue in social media.

Click HERE for the Team Sweden Homepage.

signthepetition

National Olympic Committees: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog and cat meat trade!

Please sign petition, call, write and email the Swedish Olympic Committee TODAY!

To make this easy we’ve included text for your call and emails below.

 • No matter where you live, please SIGN OUR PETITION
 • Email: [email protected]
 • Send letter (Use the below-suggested message or petition):

  Swedish Olympic Committee
  Sveriges Olympiska Kommitté
  Sofiatornet, Olympiastadion 114 33 STOCKHOLM
  Sweden

  Send a copy of your letter to the PyeongChang 2018 Olympic Organizing Committee:
  President & CEO Hee-Beom Lee
  PyeongChang 2018 Olympic Organizing Committee
  108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do
  Postal Code 25347
  South Korea

 • Send a message through Facebook page: Swedish Olympic Committee
  PyeongChang 2018

  Suggested message

  Swedish Olympic Committee: Take a stand in PyeongChang 2018 against the dog and cat meat trade!

  Dear Swedish Olympic Committee:

  PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

  We know you are busy preparing for this epic sporting event. However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent. https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

  No living being deserves such a torturous existence. Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed – imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements. They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste. Could you imagine this happening to your best friend?

  This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation. This trade has no basis in promoting “culture” or tradition of the Korean people, it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

  Please do not look the other way, please do not see this issue as a ‘cultural difference’, we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea. This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns. Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade. If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption. Please help us to bring about this change!

  An online petition calling for your support in ending the horrendous South Korean dog and cat meat cruelty is in progress: https://www.change.org/p/swedish-olympic-committee-swedish-olympic-committee-take-a-stand-in-pyeongchang-2018-against-the-dog-meat-trade
  The favor of your reply is requested.
  Thank you,

  [Your Name & City/Country]

  Suggested message – Swedish

  Sveriges Olympiska Kommitté: Svenska Olympiska Kommittén: Ta ställning emot handlen med hund- och katt-kött i Pyeonchang 2018!

  Sveriges Olympiska Kommitté:

  Pyeongchang i Sydkorea är värd för de olympiska vinterspelen 2018. En internationell samling av elitidrottare, fans, politiker och företag i en sådan omfattning är en unik plattform för ett viktigt ställningstagande mot den allmänt fördömda, barbariska och inhumana handeln med hund- och katt-kött i Sydkorea.

  Vi förstår att ni är upptagna med att förbereda detta storslagna sportevenemang. Likafullt uppmanar vi er att ta några minuter av er värdefulla tid och titta på denna video. Som medmänniskor med medkänsla för djur, oavsett om de föds upp för att konsumeras eller som våra kompanjoner, arbetakamrater eller skydd, kommer ni att instämma i att nuvarande praxis och attityder hos de involverade i denna medeltidsindustri är fullständigt oacceptabla och avskyvärda. https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

  Ingen levande varelse förtjänar en tillvaro av tortyr. Tvingade att uthärda extrem misär och ofattbara plågor från den stund de föds till den stund de brutalt slaktas. Hundarna (våra bästa vänner) hålls i trånga, rostiga burar, ovanför marken så att de alltid står på burgolvet, aldrig på marken. De har inget skydd från väder och vind, ingen tillgång till vatten, får inte komma ut och röra på sig, får ingen medicinsk vård. Hundarnas trumhinnor är ofta spräckta för at på så sätt hindra dem från att skälla. På detta sätt lever de sina dagar till dess att de, ofta inför sina levande kamrater, får dödande elektriska stötar, hängs, blir slagna, skinnflådda eller bränns levande; allt detta i tron att ju mer lidande hunden eller katten utsätts för, desto bättre smakar köttet. Kan du föreställa dig detta hända din bästa vän?

  Det här är ingen småskalig industri, tusentals och åter tusentals hundar (och katter) hålls på detta vis varje dag. Det läggs ingen tonvikt på någon form av humanitet i denna industri som inte heller har sin bas i att stödja eller marknadsföra ”kultur” eller koreansk tradition. Denna industri drivs av girighet och av de vinster som görs i denna oreglerade och skattebefriade sektor som i sig själv är mycket ohygienisk och utgör en allvarlig risk för både human och animal hälsa.

  Vi ber er att inte titta åt ett annat håll, att inte se detta som ”kulturella olikheter”. Vi uppmanar er att undersöka detta med ohämmad medkänsla och att använda de metoder och medel ni kan, och finner lämpliga, för att addera er röst till de som kräver förändring i Sydkorea. Denna petition är en start, vi uppmanar er att lägga till er röst på sociala medier och i andra kampanjer. Snälla, använd denna unika möjlighet att hjälpa till att förändra livet för alla dessa hundar och katter, fördömda till ett liv i kötthandeln. Om Sydkorea vet att världen ser på och ber om en förändring och om Sydkorea vill bli respekterat som en nation med samvete, måste Sydkorea stärka sin urusla och förlegade djurskyddslagstiftning och permanent förbjuda hund och katt-konsumtion. Snälla, hjälp oss att genomföra detta!

  En online-petition som ber om ditt stöd, för att få ett avslut på den hemska hund- och kattköttshandeln i Sydkorea är under arbete: https://www.change.org/p/swedish-olympic-committee-swedish-olympic-committee-take-a-stand-in-pyeongchang-2018-against-the-dog-meat-trade
  Ditt ställningstagande ä nödvändigt.
  Tack,

 • Call: Tel (vx) +46 (0)8 402 68 00 Fax +46 (0)8 402 68 18
 • Send a Twitter message!

  Suggested Twitter text

  .@pyeongchang2018 .@iocmedia .@SWEOlympic Plz take a stand in #Pyeongchang2018 against #dogmeat #catmeat #cruelty ! https://goo.gl/IPXAgM

signthepetition

No matter where you live PLEASE SHARE these actions with your friends!

Video: The Dog Meat Professionals: South Korea. The Korea Observer.

 1. lavinia rojas
  lavinia rojasApril 2,17

  This is horrendous- These animals are SENTIENT. How can you do that?

Leave a Reply