Blog

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes (Slovenian)

(Sporočilo za javnost organizacije KARA) Ker Ministrstvo za okolje zanemarja odgovornost za ravnanje z odpadki, farme pasjega mesa postajajo talilne peči za odpadno hrano

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes in Slovenian.

Spodaj je prevod sporočila za javnost organizacije Korea Animal Rights Advocates(KARA) z dne 11. julija 2017:

Kliknite TUKAJ za sporočilo za javnost v korejščini.
Kliknite TUKAJ za poznejši pripis v korejščini.

Minister of Environment Cho Myung-Rae

  • Ker Ministrstvo za okolje zanemarja odgovornost za ravnanje z odpadki, farme pasjega mesa postajajo talilne peči za odpadno hrano;
  • upravljanje z odpadki je za farme pasjega mesa stranski posel, ki prispeva k temu, da še naprej ustvarjajo dobiček kljub zmanjšanemu povpraševanju po juhi iz pasjega mesa (bošitangu);
  • čeprav to na površini predstavlja kot recikliranje odpadne hrane za živalsko krmo, Ministrstvo za okolje v resnici uporablja pse kot »žive smetnjake«;
  • niti Ministrstvo za varnost hrane in zdravil niti Ministrstvo za kmetijstvo hrano in podeželske zadeve, ne preverja upoštevanja Zakona o sanitarnem nadzoru nad izdelki iz živine ter Zakona o nadzoru nad živinsko in ribjo krmo, s tem pa sta krivi zanemarjanja dolžnosti;
  • da bi preprečili epidemije bolezni, moramo prepovedati hranjenje psov in perjadi z mokrimi pomijami iz odpadne hrane;
  • uprava Moona Jae-Ina mora držati obljubo, da bo nadzorovala farme pasjega mesa po vsej državi in prinesla spremembe.

Izpostavljamo umazano skrivnost o tem, kako so lahko v Južni Koreji, edini državi na svetu, kjer pse redijo na industrijskih farmah, kjer samo en človek ali dva skrbita za stotine ali celo tisoče psov, nastale in delujejo farme pasjega mesa. Po besedah organizacije Korea Animal Rights Advocates (direktor: Soon-Rye Im, v nadaljevanju KARA) so odkrili, da Ministrstvo za okolje ne ravna pravilno z odpadno hrano, saj dovoljuje nezakonito odstranjevanje. Z izkoriščanjem ohlapnosti ravnanja z odpadno hrano Ministrstva za okolje je farmam pasjega mesa uspelo z brezplačno nezakonito hrano in živinskimi odpadki zrasti do današnje neizmerne velikosti.

Po Zakonu o nadzoru nad živinsko in ribjo krmo je treba odpadno hrano, da bi jo predelali in razdelili kot živalsko krmo, najprej dostaviti pooblaščenemu obratu za reciklažo, kjer jo sterilizirajo in testirajo za nečistoče, kot so salmonela in ostanki selena. Leta 2016 je 83 takih obratov za reciklažo predelalo 1,1 milijona ton odpadne hrane in rejcem prašičev razdelilo 400.000 ton (približno 37%) reciklirane odpadne hrane, ki so jo zbrali. Toda Ministrstvo za okolje je izdalo licence za predelavo odpadne hrane lastnikom pasjih farm, ki so želeli zbirati odpadno hrano, ne da bi kadar koli poslali inšpektorje na te pasje farme, da bi zagotovili spoštovanje standardov. Ker so nekritično dali lastnikom farm pasjega mesa pooblastila za upravljanje z odpadno hrano, ne da bi nadzorovali njihovo spoštovanje Zakona o nadzoru nad živinsko in ribjo krmo, je vlada prispevala k hudim zlorabam živali, grožnji javnemu zdravju, pritožbam nad smradom in žuželkami ter onesnaževanju okolja, ki ga povzročajo sekundarna odlagališča odpadkov.

Še resnejši je obseg neprimernega ravnanja z živinskimi odpadki. Pooblastila za ravnanje z živinskimi odpadki, ki jih je treba temeljito reciklirati ali odstraniti, so dali pasjim farmam, kar je kot dovolilnica za epidemije. To ni nič drugače kot popoln kolaps sistema za preprečevanje zoonoz, kot je ptičja gripa. Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, hrano in podeželske zadeve je popolna sramota, saj zanemarjanje dolžnosti dosega raven »terorizma z odpadki«. Ker se še vedno ne zavedajo resnosti situacije, so prepovedali razdeljevanje recikliranih mokrih pomij samo perjadi, ne pa tudi psom.


Kljub znatnemu upadu porabe juhe iz pasjega mesa in povpraševanja po njej ter padcu cen psov lahko farme pasjega mesa še naprej poslujejo zaradi sistemske in nezakonite podpore Ministrstva za okolje. Njihovo pomanjkanje skrbi za živali je omogočilo farmam pasjega mesa hraniti pse z brezplačnimi odpadki, za katere so jim plačali, da so jih vzeli, in obravnavati pse kot žive smetnjake.

Zato je imelo med skupaj 33 registriranimi podjetji za ravnanje z odpadki v Gimcheonu v provinci Gyeongsangbuk-do šest farm nedoločene vrste živine, medtem ko jih je drugih 27 poročalo, da vodijo farmo pasjega mesa in da nameravajo uporabiti odpadke za hranjenje svojih psov.

Ena izmed teh farm pasjega mesa, farma JeonOO, je poročala, da redi 370 psov, odpadno hrano pa je zbirala s 25 velikih odlagališč, vključno z eno univerzo, eno višjo srednjo šolo, eno nižjo srednjo šolo in devetimi osnovnimi šolami. Ni mogoče, da bi lahko 370 psov pojedlo to ogromno količino odpadne hrane, zato sumimo na sekundarno trgovino, odmetavanje ali nezakonito prodajo te odpadne hrane. Domneva se, da bi denarja, ki ga prejme za zbiranje odpadkov, lahko bilo ogromno.

Nedavni izbruh ptičje gripe, ki je privedel do poboja 40 milijonov ptic, kakršnega še ni bilo, se je začel v klavnici (OO Food, Inc.), ki je v Eumseongu v provinci Chungcheongbuk-do. Od 22 podjetij za ravnanje z odpadki, ki so zbirala odpadke iz te klavnice, jih je bilo kar deset potrjeno farm pasjega mesa. Deset farm pasjega mesa se je nahajalo v Goesanu, Eumseongu, Jincheonu, Chungjuju v provinci Chungcheongbuk-do ter v oddaljenem Gimpu v provinci Gyeonggi-do. V drugem primeru so ugotovili, da farma pasjega mesa v Najuju v provinci Jeollanam-do zbira velike količine živinskih odpadkov ne samo iz klavnic rac v Jeongeupu v provinci Jeollabuk-do, temveč tudi iz tistih v daljnem Pajuju v provinci Gyeonggi-do.

Pogled farm pasjega mesa na pse, ki so čuteča bitja in živali družabnice, lahko najdemo v prošnji Združenja korejskih rejcev mesnih psov za registracijo kot pravna oseba, ki jo je podala Ministrstvu za kmetijstvo, hrano in podeželske zadeve. Ko se je izreklo za pravno osebo, je Združenje samo izjavilo, da bi bil njegov namen »reciklirati odpadno hrano kot živalsko krmo in voditi odstranjevanje odpadkov.«

KARA je v odgovoru izjavila: »Danes, ko osvobajajo živali na farmah iz omejujočih kletk in iščejo prehod k ekološkim, dobrobiti živali naklonjenim kmetijam, je Združenje korejskih rejcev mesnih psov organizacija, ki priznava uporabo psov, univerzalno sprejetih kot živali družabnice, za žive smetnjake za odstranjevanje ostankov hrane in živinskih odpadkov, pri čemer jih zanima samo največji možen dobiček.« Nadaljevali so: »Odvratna nemarnost Ministrstva za okolje, Ministrstva za kmetijstvo, hrano in podeželske zadeve ter Ministrstva za varnost hrane in zdravil je prispevala k rasti velikih farm pasjega mesa, kar je privedlo do ustanovitve te organizacije, ki sploh ne obžaluje svojega krvavega dobička od izkoriščanja, pač pa arogantno zahteva svoje pridobljene pravice.«

Glede malomarnih in nezakonitih praks Ministrstva za okolje pri ravnanju z odpadki je gospa Guk-Hwa Seo (izvedenka odvetnica društva KARA) izpostavila njihovo nezakonitost. »Po načelu recikliranja odpadkov je Ministrstvo za okolje predalo svojo odgovornost za učinkovito recikliranje odpadne hrane rejcem psov, ki ne bodo nikoli zadostili standardom in kriterijem, določenim z zakonom, ter jih s tem spremenilo v podjetja za ravnanje z odpadki, jih ,registriralo’ in pri uporabi teh živali kot strojev za predelavo odpadne hrane ni nadzorovalo ali reguliralo nobenega vidika postopkov predelave ostankov hrane, na primer kraja razdeljevanja odpadkov, reciklaže v živalsko krmo in sestavin.«

KARA je izjavila: »Zaradi nezakonitih dejavnosti Ministrstva za okolje glede ravnanja z odpadki so farme pasjega mesa lahko zrasle v ogromne obrate.« Nadalje so rekli: »Nujni so takojšnji ukrepi proti hudim zlorabam živali, grožnjam javnemu zdravju, izbruhom zoonoz, kot je ptičja gripa, pritožbam nad smradom in žuželkami ter onesnaževanju okolja na sekundarnih odlagališčih odpadkov.«

Kmalu po tiskovni konferenci enajstega julija je KARA, da bi našla rešitev problema, prosila za sestanek z ministrom za okolje in zahtevala, naj izvede takojšnjo državno preiskavo razdeljevanja odpadne hrane farmam pasjega mesa.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

Photos: KARA, SaveKoreanDogs.org

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email