Blog

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes (Turkish)

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes in Turkish.

[KARA Basın Bülteni] Çevre Bakanlığının Atık Yönetimi Sorumluluğunu İhmal Etmesi Köpek Eti Çiftliklerinin Yemek Atıkları Fırını Görevi Görmesine Neden Oluyor

Aşağıda Kore Hayvan Hakları Savunucuları (KARA) tarafından 11 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan Basın Bülteninin çevirisini bulacaksınız:
Basın bültenini Kore dilinde görüntülemek için BURAYA tıklayın.
Kore dilinde güncellemeyi görüntülemek için için BURAYA tıklayın.

Minister of Environment Cho Myung-Rae

  • Çevre Bakanlığının Atık Yönetimi Sorumluluğunu İhmal Etmesi Köpek Eti Çiftliklerinin Yemek Atıkları Fırını Görevi Görmesine Neden Oluyor.
  • Köpek eti çorbasına (boshintang) olan talep azalsa da, atık yönetimi köpek eti çiftlikleri için bir yan iştir.
  • Yüzeyde hayvanların beslenmesi için gıda atıklarının geri dönüştürülmesi olarak sunulan şey aslında Çevre Bakanlığı’nın köpekleri “yaşayan çöp tenekeleri” olarak kullanmasından ibarettir.
  • Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı ile Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı’nın her ikisi de bu tesislerin Hayvansal Ürünler Sağlık Kontrol Yasası ve Hayvan ve Balık Besleme Kontrolü Yasası’na uygunluğunu inceleme konusunda ihmalkar davranmakta, ve dolayısıyla görevlerini ihmal etmektedir.
  • Salgın hastalıkları önleyebilmek için, köpeklerin ve kümes hayvanlarının atık gıdalardan elde edilen sulandırılmış yemek artıkları ile beslenmesini yasaklamamız gerekir.
  • Yönetimdeki Moon Jae-In ülke çapında köpek eti çiftliklerini inceleme sözünü tutmalı ve değişiklikler getirmelidir.

Köpeklerin fabrika çiftliklerinde yetiştirildiği dünyanın tek ülkesi olan Güney Kore’de nasıl köpek eti çiftliklerinin kurulabildiği ve işletilebildiği ile ilgili kirli gerçekleri gün ışığına çıkarıyoruz. Bu fabrika çiftliklerinde yüzlerce ve hatta binlerce köpeğe sadece bir veya iki kişi tarafından bakılıyor. Kore Hayvan Hakları Savunucusu KARA’ya göre (Direktör: Soon-Rye Im), Çevre Bakanlığı’nın yasadışı imhaya izin vererek gıda atıklarının uygun şekilde yönetimini ihmal ettiği ortaya çıkmıştır. Çevre Bakanlığı’nın gıda atığı yönetimindeki ihmalkarlığı nedeniyle, köpek eti çiftlikleri bedava yasa dışı gıda atığı ve hayvansal atıkla bu kadar devasa boyutlarda büyüyebilmiştir.

Hayvan ve Balık Besleme Kontrolü Yasası’na göre, atık gıdanın hayvan yemi olarak işlenebilmesi ve dağıtılabilmesi için, öncelikle yetkili bir geri dönüştürme tesisine transfer edilmesi ve burada sterilize edilip salmonella ve fazla selenyum gibi zararlı maddeler içerip içermediğinin test edilmesi gerekmektedir. 2016’da, bu tip geri dönüştürme tesislerinin 83 tanesi 1,1 milyon ton atık gıdayı işlemiş ve toplanan bu geri dönüştürülmüş atık gıdanın 400.000 tonunu (yaklaşık %37) domuz çiftçilerine dağıtmıştır. Ancak Çevre Bakanlığı atık gıdaları almak isteyen çiftlik sahiplerine atık gıda işleme izni vermiştir ve bunu bu köpek çiftliklerinin standartlara uyup uymadıklarını kontrol etmeden ve incelemeden yapmıştır. Devlet, köpek eti çiftliği sahiplerine Hayvan ve Balık Besleme Kontrolü Yasası’na uygun olup olmadıklarını kontrol etmeden atık yönetimi yetkisi vererek, artan hayvan tacizine, halk sağlığına yönelik tehditlere, koku ve haşere şikayetlerine ve bunların yanı sıra ikincil çöplüklerin neden olduğu çevre kirliliğine katkıda bulunmaktadır.

Daha da ciddi olanı hayvansal atıkların devasa boyutta yanlış yönetilmesidir. Köpek çiftliklerine uygun şekilde geri dönüştürülüp imha edilmesi gereken hayvansal atıkların yönetim yetkisinin verilmesi salgın hastalıklara davetiye çıkarmaktır. Bu kuş gribi gibi insana da bulaşabilen hayvan hastalıklarını önlemek için, sistemin komple çökmesinden daha farklı bir şey değildir. “Atık terörü” seviyesine ulaşacak kadar sorumluluklarını ihmal eden Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı’nın cevabı tam anlamıyla utanç verici olmuştur. Durumun ne kadar vahim olduğunun farkında olmayan Bakanlık, geri dönüştürülmüş gıda atıklarının kümes hayvanlarına (köpeklere değil) dağtımını yasaklamıştır.

Köpek eti çorbası tüketiminin ve bu çorbaya olan talebin büyük ölçüde azalmasına ve köpek fiyatlarındaki ani düşüşe rağmen, Çevre Bakanlığı’nın sistematik ve yasa dışı desteği sayesinde köpek eti çiftlikleri hala iş yapabilmektedir. Hayvanlara karşı duyarsız köpek eti çiftlikleri, köpekleri almaları için üstüne para verilen atık gıdalarla beslemekte ve bu köpekleri yaşayan çöplükler olarak kullanmaktadır.
Bunun sonucu olarak, Gyeongsangbuk-do bölgesindeki Gimcheon’da toplamda kayıtlı 33 atık yönetimi işletmesinden 6 tanesinde doğrulanamayan tipte hayvan bulunurken, diğer 27 tanesi köpek eti çiftliği işlettiklerini ve bu atık gıdalarla köpeklerini beslediklerini bildirmiştir.

Bu köpek eti çiftliklerinden biri olan JeonOO Çiftliği, yetiştirdği 370 köpek olduğunu ve aralarında bir üniversite, bir lise, bir ortaokul ve dokuz ilkokulun da bulunduğu 25 büyük çöplük alanından atık gıda topladığını belirtmiştir. 370 köpeğin bu kadar devasa miktarda atık gıdayı yemesi pek gerçekçi olmadığından, bu gıda atıklarının yasa dışı satış gibi ikincil bir ticarete konu olduğunu düşünüyoruz. Atık toplamak için aldıkları paranın da çok büyük miktarlarda olduğu konuşulmaktadır.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda görülen ve 40 milyondan fazla kümes hayvanının toplu ölümüyle sonuçlanan kuş gribi salgını , Chungcheongbuk-do Bölgesindeki Eumseong’da bulunan bir kesimhanede (OO Food, Inc.) başlamıştır. Bu kesimhaneden atık toplayan 22 hayvansal atık yönetimi işletmesinin 10 tanesi köpek eti çiftliği olduğunu onaylamıştır. Bu 10 köpek eti çiftliği Chungcheongbuk-do bölgesindeki Goesan, Eumseong, Jincheon ve Chungju’da ve Gyeonggi-do bölgesindeki Gimpo’da bulunmaktadır. Başka bir vakada, Naju, Jeollanam-do bölgesindeki bir köpek eti çiftliğinde sadece Jeongeup, Jeollabuk-do bölgesindeki ördek kesimhanelerinden değil, Paju, Gyeonggi-do bölgesi kadar uzakta bulunan kesimhanelerden de büyük miktarlarda hayvansal atıkların toplandığı anlaşılmıştır.

Köpek eti çiftliklerinin duygusal evcil hayvanlar olan köpekleri nasıl gördüğü, Kore Köpek Eti Çiftçileri Birliği’nin yasal tüzel kişi olarak Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı’na gönderilen kayıt başvurusundan anlaşılabilir. Kendini tüzel kişi olarak tanımlayan Birlik, amacının “gıda atıklarını hayvan yemi olarak geri dönüştürmek ve atık imhasını yönetmek” olarak bildirmiştir.

Buna cevap olarak KARA şunları söylemiştir: “Çiftlik hayvanlarının hapsedildikleri kafeslerden kurtulduğu ve ekolojik refah çiftliklerine geçişin yapılmakta olduğu böyle bir çağda ve dönemde, Korea Köpek Eti Çiftlikleri Birliği, dünya çapında evcil hayvan olarak kabul edilen köpekleri gıda ve hayvan atıklarını imha etmek için yaşayan çöp tenekeleri olarak kullandığını kabul eden, tek umurunda olan şey karını artırmak olan bir organizasyondur.” “Çevre Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı ve Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı büyük ölçekli köpek eti çiftliklerinin büyümesine katkıda bulunmuş, bu tutum da köpekleri sömürerek kazandığı ahlaksız kazançtan dolayı hiç vicdan azabı duymayan, tam aksine bunu sanki hakları varmış gibi büyük bir kibirlilikle ilan eden bu organizasyonu yaratmıştır.

Guk-Hwa Seo (KARA’nın uzman avukatı), Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimindeki ihmalkar ve usulsüz uygulamalarının tamamen illegal olduğunu belirtmektedir. “Atıkların geri dönüştürülmesi prensibi kapsamında, Çevre Bakanlığı gıda atıklarının etkin şekilde geri dönüştürülmesi sorumluluğunu, asla yasaların belirlediği standartlara ve kriterlere uymayan köpek çiftliği sahiplerine devrederek onları birer atık yönetimi şirketi haline getirmiş ve onlara “kayıt” olma ayrıcalığı sağlamış, bu hayvanlar gıda atığı işleme makinesi olarak kullanılırken, atığın nereye dağıtıldığı, hayvan yemi statüsüne geri dönüştürme ve malzemelerin içeriği gibi gıda atığı işleme prosedürlerinin hiç bir yönünü denetlememiş ve yasalarla düzenlememiştir.”

KARA şöyle devam etti “Çevre Bakanlığının atık yönetimi konusundaki yasal olmayan faaliyetleri, köpek eti çiftliklerinin devasa boyutta işletmeler haline gelmelerine neden olmuştur”. “Bu ikincil çöp tesisleri ile ilgili olarak hayvanlara karşı artan kötü muamele, halk sağlığına yönelik tehditler, hayvanlardan insanlara bulaşan kuş gribi gibi bulaşıcı hastalıklardaki artış, koku ve haşere şikayetleri ve çevre kirliliğini hedef alan acil eylemler gerekmektedir.”

11’indeki basın konferansının ardından KARA, soruna bir çözüm bulmak amacıyla, Çevre Bakanı ile bir toplantı talebinde bulundu ve gıda atıklarının köpek eti çiftliklerine dağıtılması ile ilgili derhal ulusal çapta bir araştırma yürütülmesini istedi.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

Photos: KARA, SaveKoreanDogs.org

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email