Blog

KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference. (In Slovenian)

“KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference” in Slovenian.

KARA na tiskovni konferenci razkrila rezultate svoje preiskave »farm pasjega mesa«
(Skupna tiskovna konferenca) Tiskovna konferenca za javno razkritje stanja edinih »farm pasjega mesa« na svetu

KARA Press Conf on dog farm survey1

To je prevod objave organizacije Korea Animal Rights Advocates (KARA). Kliknite tu (https://ekara.org/activity/against/read/8785) za objavo KARA.

Južna Koreja je edina država na svetu, ki redi pse za meso!

– V Južni Koreji je vsaj 2.862 farm »mesnih psov«, ki za človeško prehrano redijo 781.740 psov;
– obstaja 422 velikih pasjih farm z več kot 500 psi;
– lokalna vlada na leto v povprečju opravi inšpekcijo na samo 3.64 pasjih farmah (farmah »mesnih psov« in psov za hišne ljubljenčke);
– potrebno je javno mnenje (soglasje) za postopno zaprtje »farm mesnih psov«.

V obdobju, ko deset milijonov Korejcev deli dom z živalmi družabniki, vsako leto več kot milijon psov zakoljejo v “edinih farmah pasjega mesa na svetu.

Ne bi bilo pretirano imenovati teh farm mesnih psov »klavnice živali družabnikov«.

Mogoče pa so ti statistični podatki nizki. Okolje reje in proces zakola psov sta neregulirana.

Čeprav uživanje pasjega mesa v državah, kot sta Kitajska in Vietnam, še vedno obstaja, je Južna Koreja edina država s farmami, ki stalno redijo pse in kjer za namen človeške prehrane delujejo velike farme z več kot 1.000 psi. Te živali so pogosto vse življenje zaprte v majhne jeklene kletke, dokler jih ne zakoljejo in pojedo.

Da bi razumeli farme mesnih psov, ki delujejo v temi brez vladne regulacije, sta predstavnik Lee Jeong-Mi iz Stranke za pravičnost in skupina za pravice živali Korea Animal Rights Advocates (KARA; Im Soon-Lye, direktor) od Ministrstva za okolje zahtevala podatke o pasjih farmah, ki morajo oddajati poročila za napravo za obdelavo gnoja in izvedeno analizo.

Na podlagi teh podatkov je KARA deset mesecev, začenši avgusta 2016, izvajala preiskavo na terenu na vzorčnih območjih, vključno z območji Gyeonggi-do Gimpo in Yeoju, Gengwon-do Wonju in Gyeongsanbuk-do Gimcheon, ter preverjala pogoje reje in obdelavo gnoja na teh pasjih farmah.

Na koncu so potrdili, da je v Južni Koreji vsaj 2.862 pasjih farm, ki merijo več kot 60 kvadratnih metrov, zato morajo oddajati poročila o napravah za obdelavo gnoja.

Na teh pasjih farmah so redili vsaj 781.740 psov, v povprečju 273 psov na farmo.

Skupno število pasjih farm se znatno poveča, če vključimo tudi majhne in srednje farme, ki merijo manj kot šestdeset kvadratnih metrov, ter farme na goratih območjih in v odročnih krajih.

Ob upoštevanju farm psov, ki niso vključene v statistiko, ocenjujejo, da letno za človeško prehrano razdelijo več kot milijon psov.

Vsako leto v živalskih zavetiščih naše države zaradi evtanazije ali drugače umre 32.000 izgubljenih ali zapuščenih hišnih ljubljenčkov, ki jih ne vrnejo družinam, v povprečju 88 psov na dan. Za primerjavo: po ocenah na pasjih farmah vsak dan za človeško prehrano zakoljejo 2.740 psov.

Število psov, ki jih zakoljejo za človeško prehrano, je tridesetkrat večje od števila zapuščenih ali izgubljenih psov, ki umrejo v zavetiščih!

Ker ni licenciranih klavnic, kot so za krave in prašiče, se večina klanja psov za človeško prehrano odvija na posameznih farmah. Domnevajo, da pse zakoljejo prav na pasjih farmah ali ali klavnicah, imenovanih »delavnice«, in jih razdelijo kot hrano.

Po ocenah je v provinci Gyeonggi-do presenetljivih 744 farm, ki predstavljajo 26% skupnega števila pasjih farm v državi, sledijo pa ji province Gyeongsangbuk-do (396 farm, 13.8%), Chungcheongbuk-do (379 farm, 13.2%), Chungcheongnam-do (372 farm, 13%) in Jeollanam-do (197 farm, 6.9%).

V Gyeonggi-doju so pasje farme skoncentrirane v Yeojuju, Pocheonu, Icheonu, v Gyeongsangbuk-doju v Gimcheonu, Gyeongjuju, Seongjuju, Andongu, v Chungcheongbuk-doju pa v Chungjuju in Eumseongu.

Po pregledu števila psov, ki jih redijo na teh farmah, je Gyeonggi-do z veliko prednostjo pristal na prvem mestu z 221.504 (28,3%), sledijo pa mu Chungcheongbuk-do (125.052, 16%), Chungcheongnam-do (99.900, 12,8%), Gyeongsangbuk-do (94.434, 12,1%) in Jeonllanam-do (63.537, 8,1%).

KARA dog farm survey map_translation

Povprečno število psov na pasjih farmah po provincah je 330 za Chungcheongbuk-do, 323 Jeonllanam-do, 305 za Jeollabuk-do, 301 za Jeju-do, 297.7 za Gyeonggi-do in 273.7 za Sejong; vse to je več kot nacionalno povprečje 273.

Po vsej državi je več kot 77 industrijskih farm psov v lasti korporacij (2.7%), ki redijo vsaka več kot 1.000 psov.

Upoštevajoč dejstvo, da na farmah svobodno redijo pse in da število psov, o katerih poročajo, ni natančno, ocenjujejo, da je skupaj s farmami, ki redijo več kot 500 psov, v Južni Koreji 422 industrijskih farm psov.

Število industrijskih pasjih farm z več kot 1.000 psi je po poročilih 21 v Chungcheongbuk-doju, 18 v Gyeonggi-doju, 11 v Jeollabuk-doju in 10 v Chungcheongnam-doju.

Po številu farm z več kot 500 psi si sledijo Gyeonggi-do (139), Chungcheongbuk-do (65), Chungcheongnam-do (49), Gyeongsangbuk-do (45) in Jeollanam-do (43).

Velike pasje farme z več kot 500 psi so predstavljale 14.7% skupnega števila pasjih farm, število psov na teh farmah pa je skupaj predstavljalo 40.5% psov.

To je industrijski model reje živali družabnic, ki ga ni moč najti nikjer drugje na svetu.

Vzrejno okolje na pasjih farmah

Na vseh farmah so bili psi v majhnih dvignjenih baterijskih kletkah, kjer so šape živali in celotne noge mladičkov padale skozi luknje jeklenih mrežastih tal. Tudi urin in iztrebki so padali skozi luknje ter se kopičili na tleh pod njimi.

Celo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija ni bilo vode v nobeni kletki na nobeni od dvajsetih pasjih farm, ki smo jih obiskali.

Videli smo pse, kruto zaprte v kletke, ožje od dolžine njihovih teles, prisiljene, da ves čas stojijo obrnjeni v eno smer, ali brez možnosti, da bi se pretegnili.

V tem času desetih milijonov živali družabnic, ko bolj sprejemajo potrebo po zaščiti živali, krepijo regulacijo industrije reje živali družabnikov z obvezo registracije. Še vedno pa na teh farmah »mesnih« psov rutinsko izvajajo zelo razširjeno krutost do živali.

Stanje vladnega upravljanja pasjih farm

Na farmah »mesnih« psov za zakol redijo vsaj milijon psov, vladno upravljanje pa vključuje samo inšpekcije obdelave gnoja.

Izmed 2.862 farm pasjega mesa je 2.518 farm poročalo, da je njihova metoda odstranjevanja kompostiranje; 133 odstranitev z javnimi metodami; 28 odstranitev s pomočjo združenj kmetov; 183 farm ni odgovorilo.

Kompostiranje je bilo z 99% najpogostejša metoda odstranitve, vendar je verjetno, da so v resnici pustili iztrebke kopičiti se pod dvignjenimi mrežastimi kletkami, kjer so privlačili žuželke, povzročali smrad in prenikali v tla.

Na primer, neka farma v Yeojuju je poročala, da kompostira, preiskava organizacije KARA na terenu leta 2017 pa je pokazala, da je gnoj gnil, se utekočinil in prenikal v tla.

Toda med inšpekcijo leta 2015 mesto Yeoju ni zabeležilo kršitve predpisov na tej farmi.

Zato je vprašljivo, ali pasje farme res odstranjujejo gnoj tako, kot so poročale.

Skupaj so farme »mesnih« psov med letoma 2010 in 2016 kaznovali samo 357-krat (kazen 135-krat, prijava 190-krat, prijava in kazen 26-krat in usposabljanje 6-krat).

V istem obdobju je bilo število pasjih farm, dolžnih oddajati poročila za naprave za obdelavo gnoja, ki tega niso naredile, 148.

Med temi števili in pomanjkanjem naprav za obdelavo gnoja, ki smo ga videli v resnici, je velik prepad.

V zadnjih sedmih letih je bilo skupno število inšpekcij za 3.411 pasjih farm (2.862 farm mesnih psov in 549 vzrejnih farm nemesnih psov) 5.758, skupno število kršitev pa 750 (13%).

To pomeni, da so inšpektorji na leto v povprečju obiskali 823 farm.

Za velike industrijske farme z več kot 1.000 psi so med 95 inšpekcijami potrdili 15 primerov kršitev, kar kaže, da večja ko je farma, višja je stopnja kršitev (15.8%).

Leta 2016 je stopnja kršitev za farme z več kot 1.000 psi dosegla 47.1% (17 inšpekcij, 8 kršitev).

Ker je v Južni Koreji skupaj 226 mest, grofij in okrožij (75 mest, 82 grofij in 69 okrožij), je v povprečju vsaka mestna, grofijska ali okrožna vlada letno pregledala samo 3.64 pasjih farm. Torej ni pretirano trditi, da vlada trenutno sploh ne upravlja naprav za obdelavo gnoja za pasje farme.

Potreba po javnem mnenju za postopno zaprtje pasjih farm

Množenje farm mesnih psov, združeno z nemarnostjo južnokorejske vlade, je vodilo v ustanovitev industrijskih pasjih farm. Ustvarilo je realnost, v kateri kruto ubijajo pse, nič drugačne od naših živali družabnic, v povprečju 2.740 na dan.

Vlada mora natančno razumeti stanje pasjih farm, ki jih je zanemarjala in puščala brez vsakega sistema upravljanja, ter začeti izpolnjevati svojo dolžnost varovati živali z izvajanjem inšpekcij za zaščito živali, začenši tam, kjer je problem najresnejši.

Ker psi niso primerni za množično vzrejo, je reja v velikem številu že sama po sebi mučenje živali.

Da bi dosegli trajnostno družbo, v kateri sobivajo ljudje in živali, je treba ustvariti novo kulturo, primerno trenutnemu obdobju, v katerem živi deset milijonov hišnih ljubljenčkov.

V ta namen je treba začeti javne razprave za postopno zaprtje farm pasjega mesa, v katerih je krutost do živali neizogibna. Ta javna debata bi se morala začeti v razumnem času.

Poleg te raziskave trenutnega stanja pasjih farm predstavnik Lee Jeong-Mi in KARA nameravata na začetku julija razkriti rezultate preiskav vzrejnega okolja teh pasjih farm.

Iskreno upamo, da bo današnja tiskovna konferenca izhodišče javne razprave za postopno zaprtje »farm pasjega mesa«.

KARA Press Conf on dog farm survey

22. junij 2017
Predstavnik Jeong-Mi Lee in Korea Animal Rights Advocates (KARA)

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit