Blog

Förslag på protest-brev till Sydkoreanska företag

Sample Protest Letters to South Korean Companies in Swedish.

Ämne: Hjälp till att få ett slut på den oacceptabla och grymma handeln med hund- & kattkött i Sydkorea!

Till ledningen i sydkoreanska företag:

Hjälp till att få ett slut på den oacceptabla och grymma handeln med hund- & kattkött i Sydkorea!

Detta är mer än frågan om ”människan skall äta detta typ av kött? Det är frågan om en otroligt grym och ociviliserad handel som påverkar alla nivåer av det sydkoreanska samhället; barnen som måste bevittna våldet som pågår helt öppet – hundar som dödas med elektricitet eller som slås ihjäl; medborgare/invånare som måste leva med de negativa miljöeffekterna – smutsigt, oreglerat utsläpp från hundfarmerna, ljudet från lidande djur, stanken från de ostädade burarna som är fulla av exkrement; det nationella (och internationella) problemet med att kött, som inte är lämpligt för mänsklig konsumtion, når livsmedelskedjan – hundarna föds upp på slaskvatten och på avfall som angripits av fluglarver. Den hälsokris som hotar, på grund av det urskillningslösa användandet av antibiotika världen över, där djuren pumpas fulla av antibiotika för att kontrollera infektioner & sjukdomar; infektioner & sjukdomar som är utbredda hos dessa försummade sjur.

Detta är en industri värd två (2) miljarder – men en industri som inte har någon plats i ett modernt samhälle och definitivt inte i ett land som är så framgångsrikt och välmående som Sydkorea; ett land som kan ståta med framgångar i stadsplanering, tillverkning & framställning och teknik. Vi är övertygade om att du aldrig skulle tillåta någon inhuman eller avsiktligt elak handling mot något djur i din stad eller ditt land, men vi vill påminna dig om att det inte räcker att sitta tyst och misstycka till dina landsmäns skamfulla beteende – du måste stå upp och göra positiva förändringar för att få till stånd en permanent stopp för den oacceptabla handeln med hund- & kattkött och för att få ett slut på de oacceptabla grymheter som rutinmässigt används där. Vad du kan göra? Du kan börja med att göra det till ditt företags policy att förbjuda konsumtionen av hund- & kattkött hos dina anställda; du kan lära dina anställda hur de kan bli mer medkännande och förstående gentemot sina sällskapsdjur; du kan bedriva påtryckningsarbete gentemot din regering för att anta bättre djurskyddslagar och för att förstärka de befintliga lagarna och på detta sätt stoppa denna handel.

Vi uppmanar dig till att öppet protestera mot denna handel och, genom att göra det, låta dina kunder få veta att du vill att ditt land ska förändras – därför att just nu är det många av dina kunder, över hela världen, som finner det moraliskt svårt att köpa produkter från ett företag som ditt, som endast verkar bry sig om vinst, vinst, girighet…..och vinst.
Snälla, se denna video, se sanningen – och agera. https://youtu.be/cCdTceduKcY
Tack,

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit