Voorbeeld van Protest brief aan de Zuid-Koreaanse Regering.

Sample Protest Letter – South Korean Government (In Dutch)

Voorbeeld van Protest brief aan de Zuid-Koreaanse Regering

Geachte Zuid-Koreaanse Regering,

Kijk aub naar deze videos: Schokkende wreedheid van de Zuid-Koreaanse hondenvlees industrie: https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ, Documentaire vervolgserie: Man bijt hond in Zuid-Korea. https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

Ik ben ontzettend boos over het martelen en de consumptie van gezelschapsdieren in Zuid-Korea. Met de alomtegenwoordigheid van sociale media zien wij elke dag weer schokkende en hartbrekende afbeeldingen en videos van onschuldige honden die in Uw land gemarteld en gedood worden.

Ook al heeft Korea een Dierenbeschermingswet voor gezelschapsdieren ingesteld, honden worden nog steeds geslagen, opgehangen, geëlektrocuteerd en wreed behandeld door de fokkers en de slachters. Tevens worden de honden en katten nog steeds afgetuigd en levend gekookt voor zogenaamde elixers, welke helemaal geen medische eigenschappen bezitten behalve in de hoofden van onwetende en goedgelovige klanten!

Deze praktijken hebben geen plaats in de hedendaagse wereld. Andere Aziatische landen hebben het consumeren van hondenvlees en de vreselijke industrie die ermee gepaard gaat verboden, zoals Taiwan en de Filippijnen. Waarom blijft Korea volharden in een achterstand met deze landen en andere beschaafde samenlevingen?

Het is de verantwoording van de Koreaanse regering om de gruwelijke hondenvleeshandel en het opofferen van katten voor de zogenaamde “geneeskunde industrie” voor eens en altijd in Korea te beëindigen. Het wordt tijd dat deze kinderlijke mythen alsmede de propaganda die deze industrieën omringen en hun verachtelijke producten naar het land der fabeltjes worden verwezen. Het wordt tijd om onnodige en achterwaartse tradities achter zich te laten.

En het wordt de hoogste tijd voor Korea om het dierenwelzijn zeer serieus te nemen en dat het werkelijk een mededogen en ethische samenleving heeft. Dit betekent het wordt ook hier de hoogste tijd voor de Koreaanse regering om te beginnen met hun landgenoten beter te onderrichten over het belang van sterilisatie en castratie en niet over het verlaten van huisdieren, maar over het behandelen van dieren op de juiste manier!

Totdat deze dingen worden gedaan zal de reputatie van Korea in de internationale gemeenschap eronder blijven lijden. Hun burgers zullen het hoofd moeten blijven bieden aan schaamte en verlegenheid. En men blijft Korea beschouwen als een “ derde wereld “ land, ondanks hun modernisering en pogingen tot geglobaliseerd denken.

Van nu af aan zal ik Koreaanse producten boycotten en zal ik geen Koreaanse firma’s ondersteunen of een bezoek aan Korea afleggen totdat het misbruik van katten en honden eindelijk is beëindigt.

Hoogachtend

Voorbeeld van Protest Brief in Koreaanse taal

대한민국 정부 관계자 분들에게,

다음의 동영상을 봐주시기 바랍니다. https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ, https://youtu.be/9SKVdNrfIZo

저는 대한민국에서는 반려동물을 고문하고 잡아먹는다는 사실을 접하고 엄청난 충격을 받았습니다. 산재해 있는 소셜 미디어를 통해서 한국에 있는 아무런 죄 없는 개들이 고문 당하고 죽임 당하는 끔찍하고 가슴 아픈 장면이 담긴 사진과 동영상을 매순간 접하고 있습니다.

비록 한국이 반려동물에 대한 동물보호법을 제정했지만 개들은 여전히 개농장 주인과 도살업자에게 구타당하고, 목 매달리고, 감전되고, 잔인하게 취급 당하고 있습니다. 또 보약이라는 미명하에 아직도 개와 고양이를 산채로 끓는 물에 집어넣고 있습니다. 아무런 의학적 효과가 증명된 바 없음에도 불구하고 무지하고 잘 속아넘어가는 사람들은 여전히 효험이 있다고 믿고 있습니다.

이러한 관행은 오늘날 어디에서도 찾아볼 수 없는 일입니다. 대만이나 필리핀 같은 다른 아시아 국가들은 이미 개고기와 개고기 관련 산업을 금지시켰습니다. 한국이 왜 이러한 나라들이나 다른 문명 사회보다 뒤쳐진 채로 남아있는지 이해할 수가 없습니다.

한국에서 이 잔인하기 짝이 없는 개고기 산업과 고양이로 만든 보약 산업을 영원히 근절시키는 것은 대한민국 정부의 책임입니다. 이와 관련된 산업과 혐오식품을 둘러싼 어리석은 괴담과 주장을 떨쳐버릴 때입니다. 낙후되고 불필요한 전통은 과감히 버릴 때입니다.

그리고 동물복지 문제를 심각하게 받아들여서 한국 사회가 자비롭고 윤리적인 사회라는 것을 보여줄 때입니다. 즉, 한국 정부가 대중들에게 반려동물의 중성화의 중요성, 유기금지, 동물에 대한 적절한 취급에 대해 더 나은 교육을 시작할 때라는 뜻입니다.

그렇지 않으면 한국은 국제사회에서 계속해서 나쁜 평판을 이어가게 될 것입니다. 한국 국민들 역시 수치와 곤란함을 겪게 될 겁니다. 한국이 근대화되었고 국제화된 사고를 도입하려 함에도 불구하고 여전히 “제3세계 후진국가”로 인식될 것입니다.

저는 개와 고양이에 대한 학대가 한국에서 완전히 사라지기 전까지 한국 제품을 구매하지 않을 것이고 한국 회사를 이용하거나 한국을 방문하지 않을 것입니다.


Source: 깨끗한 개고기냐? 사랑받는 반려동물이냐? -OhMyNews

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email