Blog

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes (Danish)

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes in Danish.

KARA Pressemeddelelse: Miljøministeriets forsømmelse af ansvaret for affaldshåndtering resulterer i at hunde-køds-industrien bliver en forbrændingsanstalt for madaffald.

Below is translation of July 11, 2017 Press Release from Korea Animal Rights Advocates(KARA):

Klik HER for pressemeddelelsen på koreansk.
Klik HER for opdateringen på koreansk.

Minister of Environment Cho Myung-Rae

 • Miljøministeriets forsømmelse af ansvaret for affaldshåndtering i hunde-køds-industrien gør denne industri til en forbrændingsanstalt for madaffald.
 • Affaldshåndtering er en sidevirksomhed for hunde-køds-industrien og giver overskud på trods af, at der er en mindre efterspørgsel efter hunde-køds-suppe (boshintang).
 • Miljøministeriet har faktisk brugt hunde som ‘levende skraldespande’, idet der bruges madaffald som foder til hundene.
 • Ministeriet for fødevare- og narkotikasikkerhed samt ministeriet for landbrug, mad og landdistriktspørgsmål har begge forsømt at undersøge hunde-køds-industrien for at kontrollere, om loven om husdyrhold og bekæmpelse af husdyravl og fiskefoder bliver overholdt.
 • For at forebygge sygdomsepidemier skal vi forbyde fodring med vådt madaffald til hunde og fjerkræ.
 • Moon Jae-In administrationen skal holde sit løfte om overvågning af hunde-køds-industrien overalt i landet og om at skabe ændringer.

Vi stiller den beskidte hemmelighed til skue om, hvordan hunde-køds-industrien dannes og drives i Sydkorea. Som den eneste nation i verden, opdrættes hunde på fabrikker, hvor hundreder eller endda tusindvis af hunde opdrættes af kun et eller to mennesker. Ifølge Korea Animal Rights Advocates, (herefter benævnt KARA (direktør: Soon-Rye Im)) blev det opdaget, at Miljøministeriet forsømte at påse, at forvaltningen af madaffald skete ordentligt og sikkert. Ministeriet tillod ulovlig bortskaffelse af madaffald. Ved at udnytte Miljøministeriets dårlige forvaltning af fødevareaffald, blev hunde-køds-industrien i stand til at vokse til den uhyre størrelse, den har i dag, ved at samle på gratis, ulovlig mad og affald fra husdyr.

Ifølge loven om husdyrhold og fiskefoder skal fødevareaffald, som skal behandles og distribueres som dyrefoder, først overføres til et autoriseret genanvendelsesanlæg, hvor det steriliseres og testes for forurenende stoffer som salmonella og selenindhold. I 2016 behandlede 83 genanvendelsesanlæg 1,1 mio. tons madaffald. Fordelingen var: svinebønder stod for 400.000 tons (ca. 37%) af det genanvendte madaffald. Miljøministeriet udstedte gladeligt affalds-håndterings-licenser til hunde-farmere, der ønskede at indsamle madaffald. Og det uden at have sikret sig at disse hunde-farme overholdt loven. Ved at bevilge i blinde og ikke skelne mellem affalds-håndterings-virksomheder og uden at kontrollere om de overholdt loven, bidrog regeringen til voldsom dyremishandling og trusler mod folkesundheden. Regeringen bidrog til de mange klager over lugt, skadedyr og miljøforurening på grund af tilfældige og uautoriserede dumpningsområder for affaldet.

Endnu alvorligere er omfanget af den dårlige forvaltning af husdyraffaldet. Forvaltningsmyndigheden, for det husdyraffald, som skal genanvendes eller bortskaffes, udstedte ukritisk tilladelse til hunde-køds-industrien, hvilket faktisk er det samme som fri adgang for epidemier. Det er systemets fuldstændige sammenbrud for at forhindre smitsomme zoonotiske sygdomme som fugleinfluenza. Svaret fra ministeriet for landbrug, fødevarer og land-distrikts-spørgsmål har været skamfuldt og med synlig forsømmelse af ansvar. Det nåede niveauet for affaldsterrorisme. Ministeriet forblev uvidende og uberørte at alvoren i situationen, og forbød kun distribution af mad-vare-affald til fjerkræ – ikke til hunde.

På trods af et betydeligt fald i forbrug og efterspørgsel af hunde-køds-suppe og et fald i prisen på hunde har hunde-køds-industrien været i stand til at forblive i drift på grund af den systematiske og ulovlige støtte fra Miljøministeriet. Ministeriets manglende bekymring for dyr tillod hunde-farmerne at fodre hundene med affald. Man kan sige, at hundene blev benyttet som levende skraldespande.

Som et resultat heraf havde 6 gårde blandt de 33 registrerede affalds-håndterings-virksomheder i Gimcheon i Gyeongsangbuk-do-provinsen ukontrollable typer af husdyr, mens de 27 andre rapporterede, at de driver en hunde-køds-industri, og at de har til hensigt at bruge affaldet til at fodre deres hunde.

En af disse farme i hunde-køds-industrien, JeonOO Farm, rapporterede at han har 370 hunde og indsamler madaffald fra 25 store dumpningssteder, herunder et universitet, et gymnasium, en mellemskole og ni grundskoler. Det er urealistisk, at 370 hunde kan forbruge så stor mængde af madaffald. Det giver os mistanke om, at der foregår handler, bortskaffelse og ulovligt salg af madaffald. Det er stor penge, der modtages i forbindelse med affaldsindsamling.

Det seneste udbrud af fugleinfluenza, der ramte omkrimg 40 millioner fjerkræ, begyndte på slagteriet (OO Food, Inc.). Slagteriet ligger i Eumseong, Chungcheongbuk-do-provinsen. 22 af de såkaldte dyre-affalds-håndterings-virksomheder, der indsamlede affaldet fra dette slagteri, er bekræftet i at være hunde-køds-industrier. 10 hunde-køds-farme lå i Goesan, Eumseong, Jincheon, Chungju i Chungcheongbuk-do provinsen og så langt væk som i Gimpo i Gyeonggi-do provinsen. I et andet tilfælde blev en hunde-køds-industri i Naju, Jeollanam-do-provinsen, taget i at samle store mængder af hus-dyrs-affald og ikke kun fra fjerkræslagterierne i Jeongeup, Jeollabuk-do-provinsen, men også fra dem, der ligger så langt væk som Paju, Gyeonggi-do provinsen.

Den måde, hvorpå kød-hunde-industrien ser på hunde, som er levende væsener og ”menneskets bedste ven”, findes i Korea Meat Dog Farmers Association. Det er en juridisk virksomhedsenhed, der hører til Ministeriet for landbrug, fødevarer og landdistrikter. I forbindelse med etablering af en ny juridisk enhed udtalte sammenslutningen selv, at dets formål ville være at “genbruge madaffald som foder til dyr og håndtere bortskaffelse af affald”.

KARA svarede på denne oplysning: “I denne tid, hvor landbrugsdyr sættes fri fra snævre bure og stalde, og flere økologiske landbrug søges er Korea Meat Dog Farmers Association en organisation, der indrømmer at bruge hunde som levende skraldespande til at bortskaffe mad- og animalsk affald. Hunde er overalt i verden respekteret, elsket og betragtet som ”menneskets bedte ven”. Korea Meat Dog Farmers Association har kun en eneste interesse: at maksimere overskuddet. KARA fortsatte:” Miljøministeriets, Ministeriet for landbrug, fødevarer og land-distrikt-spørgsmål og Ministeriet for fødevare- og narkotikasikkerhed har alle bidraget til væksten af den store den hunde-køds-industri. Det har resulteret i oprettelsen af denne organisation, der ikke har nogen anger over at udnytte, men i stedet arrogant hævder deres etablerede rettigheder. “
Med hensyn til Miljøministeriets forsømmelige og ulovlige praksis i affaldshåndtering pegede fru Guk-Hwa Seo (KARAs ekspertadvokat) på deres ulovlighed. “I henhold til princippet om genanvendelse af affald afgav miljøministeriet deres ansvar for genanvendelse af madaffald til hunde-farmerne. Hunde-køds-industrien vil aldrig opfylde de lovbestemte standarder og kriterier ej heller normalisere dem til lovlige affalds-håndterings-selskaber og registrere dem som sådanne. At bruge disse dyr som affalds-bearbejdnings-maskiner er en total omgåelse af kontrol og regulering af procedurerne for forarbejdning af fødevarer. Alene processen mht, hvordan affald distribueres og genanvendes sundhedsmæssigt forsvarligt er dybt forkastelig.

KARA slår fast: “På grund af Miljøministeriets ulovlige aktiviteter i forbindelse med affaldshåndtering har hunde-køds-industrien været i stand til at vokse til enorme foretagender. Det fremgår endvidere, at “øjeblikkelige handlinger er nødvendige for målrettet at sætte ind mod voldsom mishandling af dyr, trusler mod folkesundheden, udbrud af smitsomme zoonotiske sygdomme som fugleinfluenza, klager over lugt, ophobning af skadedyr og miljøforurening fra de uautoriserede affalds-dumpnings-steder. “

Kort efter pressekonferencen den 11. april 2018 har KARA anmodet om et møde med miljøministeren og kræver, at ministeriet omgående foretager en landsdækkende kortlægning af madaffald fra hunde-køds-industrien.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

Photos: KARA, SaveKoreanDogs.org

 1. Brit Helle Aarskog
  Brit Helle AarskogApril 26,18

  Stop this barbaric cruelty which reflects no moral values

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit