Blog

Schrijf aan het Internationale Olympisch Comité

Write to the International Olympic Committee in Dutch
Click HERE for English.

Countdown to PyeongChang 2018:

[flipclock countdown=”true” date=”9th February 2018″ face=”days” name=”countdown”]

Boycott Pyeongchang_1440x2160_p
De Olympische Winterspelen van 2018 in PyeongChang zijn alleen nog maar een goed jaar verwijderd en reeds nu worden de verbindingen al tot stand gebracht tussen de diverse leden van het Internationale Olympisch Comité (IOC) en de organisatoren in het gastland Zuid Korea. Dus dit is het juiste moment om de IOC te vragen bij Zuid Korea aan te dringen de gruwelijke folteringen en het doden van schepsels, algemeen bekend als gezelschapsdieren, onverwijld te stoppen, door middel van de onmiddellijke beëindiging van de afschuwelijk wrede katten- en hondenvlees handel.

Zendt vlug een online bericht alsmede een brief per post aan de IOC vragend om dringend hun hulp.
IOC Social Media:

 • Klik HERE om een online bericht te sturen.
 • Stuur een brief per post.

  The International Olympic Committee
  Château de Vidy
  Case postale 356
  1001 Lausanne
  Switzerland

 • Zendt een kopie van Uw brief per post aan het PyeongChang 2018 Olympic Organizing Committee.

  The PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Winter Games
  108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25347, Postal code 25347
  Republic of Korea

  The PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Winter Games
  17-3, Gyodonggwangjang-ro 100beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, Postal code 25512
  Republic of Korea

  The PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Winter Games
  69, Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, Postal code 05556
  Republic of Korea

  PyeongChang 2018 Olympic Organizing Committee Addresses in Koreaans:

  2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회
  강원도 평창군 대관령면 올림픽로 108-27 (우) 25347
  Republic of Korea

  2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회
  강원도 강릉시 교동광장로 100번길 17-3 (교동) (우) 25512
  Republic of Korea

  2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회
  서울특별시 송파구 백제고분로 69번지 (잠실동) (우) 05556
  Republic of Korea

 • Bel op:
  Phone +41 21 621 61 11
  Fax +41 21 621 62 16

Aanbevolen tekst / bericht voor IOC’s online contact formaat:

Aan IOC: De Zuid Koreaanse regering doet helemaal niets om de vreselijk wrede en onethische katten- en hondenvlees handel te stoppen; deze afschuwelijke handel laat toe het gebruik van ongereguleerde medicamenten en voedsel, de ongecontroleerde uitstoten van vervuild afval van de hondenfokkerijen, het openlijk martelen en doden van deze dieren voor vleesconsumptie. U geeft aan: “Sport presents broad opportunities to promote…far-reaching actions for environmental, social & economic development across society”. Vertaald in het Nederlands: “Sport biedt brede mogelijkheden aan om vergaande acties te bevorderen op het gebied van milieubeheer, van sociale en economische ontwikkeling dwars door de samenleving”. Wij vragen: Hoe is het mogelijk dat deze gezondheid schadelijke eetgewoontes nog steeds worden toegestaan in Korea? Dient een langdurige verandering van hun milieu zich niet verder buiten de sportarena uit te strekken? En wat voor soort effect heeft deze openlijke wreedheid en gruwelijke slachtingen op Koreaanse kinderen? IOC leden, in naam van mededogen, dierenrechten en voor het welzijn van de Koreaanse bevolking, vragen wij U naar wegen te zoeken om deze diepgaande bezorgdheden desbetreffend te adresseren via Uw partnerships tussen PyeongChang 2018 en Ministry of Education alsmede via IOC’s positie zijnde een katalysator voor langdurige verandering. (“being a catalyst for lasting change”)

Suggested message for IOC’s online contact form:

To IOC: The S. Korean Govt does nothing to stop the horrendously cruel & unethical dog /cat-meat trades; trades which allow use of unregulated drugs & food, uncontrolled emissions of polluted waste from dog farms, & overt torture & killing of the animals for consumption. You state: “Sport presents broad opportunities to promote…far-reaching actions for environmental, social & economic development across society”. We ask: how can these health hazards & eating practices be allowed to continue in Korea? Does not a lasting change for their environment need to stretch beyond the sporting arena? And, what sort of effect must this open cruelty & horrific slaughtering have on Korean children? IOC Members, in the name of compassion, right, & for the good of the Korean people, we ask you to look for ways of addressing these concerns through your ‘partnership between PyeongChang 2018 & the Ministry of Education’ & through the IOC’s position of “being a catalyst for lasting change”.

Aanbevolen tekst/bericht voor brief per post aan het IOC:

Geachte leden van het Internationale Olympische Comité,

De webpagina van het IOC geeft aan “Sport presents broad opportunities to promote … far-reaching actions for environmental, social and economic development across society”, (vertaald in het Nederlands: “Sport biedt brede mogelijkheden aan om vergaande acties te bevorderen op het gebied van milieubeheer, van sociaal en economische ontwikkeling dwars door de samenleving”), en het gaat verder met de volgende bewoording “for the seven years of preparation following the election of the host city, and for many years beyond, the story is about the city, the country and its people. People expect the Games to be a catalyst for lasting change—a change that ranges far beyond sport performance and facilities.”(vertaald in het Nederlands: “gedurende de zeven jaren van voorbereiding na de verkiezing van de gaststad, en vele jaren daarna, gaat het verhaal over de stad, het land en zijn bevolking. Mensen verwachten de Spelen een katalysator te zijn voor langdurige verandering—een verandering die zich veel verder uitstrekt dan sportprestaties en sportcomplexen“)

Daarom verzoeken wij U naar deze video te kijken: https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ

Wij geloven dat een belangrijke en verrijkende actie – om redenen van milieu en gezondheid alsmede om sociale en ethische gronden – noodzakelijk is om de katten en hondenvlees handel in Zuid Korea voor eens en voor altijd te beëindigen.Daarom zijn de voorbereidingen voor de PyeongChang 2018 spelen het juiste moment om deze actie door te voeren.

Feit: Koreanen geloven hoe meer de dieren pijn lijden en deze uithouden, om zo beter het vlees product wordt met betrekking tot de mannelijkheid en gezondheid van de consumenten ( honden worden opgehangen, geëlektrocuteerd, levend gekookt of verbrand). De heer Pyo Chang Won, de voorzitter van het Comité voor het Welzijn der Dieren van de Zuid Koreaanse Nationale Vergadering, gaf commentaar op een jeugdherinnering van hem “Ik was getuige hoe verscheidene barbaarse hondenslachters aan de oever van het meer en in de naburige stad opereerden” “I witnessed several barbaric slaughters of dogs by lakeside and in the neighboring town.” Een herinnering wat hem zonder twijfel voor altijd blijft volgen.

Wij vragen: wat voor soort effect heeft deze openlijke wreedheid en het afschuwelijke afslachten van gezelschapsdieren op de kinderen van Korea?

Feit: Gefokte honden worden vol gepompt met antibiotica en medicijnen maar “het consumeren van vlees geconcentreerd met hoog niveau van antibiotica zal ernstige toxische effecten in het menselijk lichaam veroorzaken, en zal op lange termijn hormoonontregeling tot gevolg hebben en eventueel tot kanker en diabetes leiden” –Dr. Tae-Yo Ha, HankookIIBo,7/4/11. Zuid Korea is geen arm land; het heeft de 14 grootste economie van de wereld en is het thuisland van wereldwijde merken zoals Samsung en Hyundai. Echter, naar schatting 2,5 miljoen honden en duizenden katten worden elk jaar geslacht en gegeten in Zuid Korea, en de Regering doet er niets aan om deze winst gerichte , belasting vrije en ongereguleerde handel te beëindigen, met als triest hoogtepunt het zogenaamde Boknal “feest”.

Wij vragen: Hoe is het mogelijk dat deze gezondheid schadelijke eetgewoontes nog steeds worden toegestaan in Korea?

Feit: Hondenfokkerijen zijn onhygiënisch en produceren onaanvaardbare niveaus van vervuiling van de waterwegen, alsmede veroorzaken zij stank en lawaai.( Het komt veelvuldig voor dat de trommelvliezen van de honden worden gebarsten om ze van het blaffen af te houden)

Wij vragen: Dient een langdurige verandering van het milieu in Zuid Korea zich niet verder buiten de sportarena uit te strekken?

Deze afschuwelijke en beschamende handel moet worden gestopt – de Zuid Koreaanse Regering moet actie ondernemen om katten- en hondenvlees consumptie te verbieden.

Daarom vragen wij ook: in naam van mededogen en gerechtigheid, en voor het welzijn van de Koreaanse bevolking dat het Internationale Olympische Comité naar wegen zoekt om deze diepgaande bezorgdheden desbetreffend te adresseren via Uw partnerships tussen PyeongChang 2018 en Ministry of Education en tevens kan en moet IOC’s positie een katalysator zijn voor langdurige verandering.

Dank U!

[Uw naam, woonplaats, land]

P.S. Zie alstublieft de on-line petitie welke aan de gang is: Boycott PyeongChang 2018 Olympische Winterspelen in Zuid Korea, een honden etende natie! https://www.change.org/p/boycott-pyeongchang-2018-winter-olympics-in-south-korea-a-dog-eating-nation 169,360 verzamelde handtekeningen vanaf 10/27/2016.

Suggested message for the postal letter to the IOC:

Dear members of the International Olympic Committee,

The IOC web-site states that “Sport presents broad opportunities to promote … far-reaching actions for environmental, social and economic development across society”, and it then goes on to note that “for the seven years of preparation following the election of the host city, and for many years beyond, the story is about the city, the country and its people. People expect the Games to be a catalyst for lasting change—a change that ranges far beyond sport performance and facilities.”

Therefore, we ask you to please watch this video: https://youtu.be/_ZVQjgGb4RQ

We believe that an important, far-reaching action – for environmental, health, social and ethical reasons – would be to work towards ending the dog and cat-meat trades in South Korea. And preparations for the PyeongChang 2018 events would be the perfect time to do so.

Fact: Koreans believe that the more pain and suffering an animal endures, the more beneficial the meat product will be to virility or health (dogs are hanged, electrocuted, boiled alive or burned to death). Mr Pyo Chang Won, the chairman of the Animal Welfare Committee of the Korean National Assembly, commented on a childhood memory of his “I witnessed several barbaric slaughters of dogs by lakeside and in the neighboring town.” A memory that, no doubt, haunts him still.

We ask: what sort of effect must this overt cruelty and horrific slaughtering of companion animals have on the children of Korea?

Fact: Farmed dogs are pumped full of antibiotics and medicines but “Consuming meat concentrated with high level of antibiotics will cause severe toxic effects in the human body, and will cause endocrine disruption in the long term and eventually lead to cancer and diabetes.” – Dr. Tae-Yo Ha, HankookIlBo, 7/4/11. South Korea is not a poor country; it has the world’s 14th largest economy and is home to global brands such as Samsung and Hyundai. However, an estimated 2.5 million dogs and thousands of cats are slaughtered and eaten each year in South Korea, and the Government does nothing to end these profit-driven, tax-free, unregulated trades, which peak at the Boknal so-called ‘festival’.

We ask: how can such health hazards and eating practices be allowed to continue in Korea?

Fact: Dog farms are unsanitary and produce unacceptable levels of pollution to waterways, and through stench and noise (dogs frequently have their eardrums burst to deter barking).

We ask: does not a lasting change for the environment in Korea need to stretch beyond the sporting arena?

These shameful trades must be stopped – the South Korean Government must take action to ban dog and cat-meat consumption.

Therefore, we also ask: in the name of compassion and justice, and for the good of the people of Korea, that the International Olympic Committee looks for ways of addressing these concerns, through their new ‘partnership between PyeongChang 2018 and the Ministry of Education’, and through the IOC’s position of being a catalyst for lasting change.

Thank you!

[Your name, City, Country]

P.S. Please see the online petition in progress: Boycott PyeongChang 2018 Winter Olympics in South Korea, A Dog Eating Nation! https://www.change.org/p/boycott-pyeongchang-2018-winter-olympics-in-south-korea-a-dog-eating-nation 169,360 signatures collected as of 10/27/2016.

boycott-pyeongchang-2018-action

BOYCOTT CRUELTY, BOYCOTT KOREA

Video: CARE(Coexistence of Animal Rights on Earth). Moran Dog Meat Market/Slaughterhouse, Seongnam, South Korea.

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit