Blog

KARA (Korea Animal Rights Advocates) afslører resultaterne af deres undersøgelse af hunde-køds-farmene på en pressekonference.

KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference. (In Danish)

Status på verdens eneste hunde-køds-farme.afsløres på pressekonferencen for den brede offentlighed.

KARA Press Conf on dog farm survey1

Dette er en oversættelse af Korea Animal Rights Advocates (KARA) opslag. Klik HER for KARAs indlæg.

Sydkorea er det eneste land i verden, der opdrætter hunde på de såkaldte hunde-køds-farme. Hundene her opdrættes udelukkende til at blive spist.
I Sydkorea er der mindst 2.862 farme, farme der opdrætter 781.740 hunde årligt til konsum.
– Der findes 422 store hunde-køds-farme med mere end 500 hunde.
– Det er i gennemsnit kun 3,64 hunde-køds-farme der bliver inspiceret af kommunerne.
– Der er behov for en offentlig mening (konsensus) for udfasning og lukning af hunde-køds-farmene.

I en tid, hvor 10 millioner koreanere deler deres hjem med et kæledyr, bliver mere end 1 million hunde hvert år dræbt på de 3.000 af verdens eneste hunde-køds-farme.

Det ville ikke være en overdrivelse at kalde disse hunde-køds-farme: ”Slagtehus for kæledyr”.

Disse tal er måske for lave, da avlsmiljøet og slagtningsprocessen af hunde er ureguleret.

Mens spisning af hundekød stadig eksisterer i lande som Kina og Vietnam, er Sydkorea det eneste land med farme, der løbende opdrætter hunde, og hvor store gårde med mere end1.000 hunde, stadig drives med henblik på konsum. Disse hunde lever hele deres liv i små bure af stål med trådnet, før de slagtes og spises.

For at få en forståelse for hunde-køds-farmerne, der opererer i mørket uden nogen offentlig regulering, bad repræsentant Lee Jeong-Mi fra Justitspartiet og dyrerettigheds gruppen Korea Animal Rights Advocates (KARA; Im Soon-Lye, direktør) om data fra Miljøministeriet på de hunde-køds-farme, der skal indsende rapporter til Miljøministeriets afdeling for husdyrhold, og gennemførte en analyse.

Disse data dannede basis for de undersøgelser KARA gennemførte i udvalgte prøveområder: Gyeonggi-do Gimpo og Yeoju, Gangwon-do Wonju, Gyeongsangbuk-do Gimcheon.

I 10 måneder, fra august 2016, blev avlsbetingelserne m.m. undersøgt på disse kød-hunde-farme.

Som resultat blev det bekræftet, at der er mindst 2.862 hunde-køds-farme i Sydkorea, der er over 60 kvadratmeter og derfor skal indberette og rapportere om husdyrhold.

Mindst 781.740 hunde blev opdrættet på disse hunde-køds-farme, med i gennemsnit 273 hunde pr. farm.

Der vil være en betydelig stigning i det samlede antal hunde-køds-farme, hvis de ikke-rapporterede små og mellemstore gårde, der er mindre end 60 kvadratmeter samt gårde beliggende i bjergområder og fjerntliggende steder, skulle medregnes.

Under hensyntagen til de hunde-køds-farme, der ikke er medtaget i statistikken, anslås det, at mere end en million hunde opdrættes årligt til konsum.

Hvert år på internaterne i Sydkorea er der omkring 32.000 anbragte, forladte og herreløse kæledyr, der ikke bliver genforenet med deres familier. I gennemsnit dør der, eller aflives 88 hunde om dagen. Til sammenligning slagtes der ca. 2.740 hunde på hunde-køds-farmene hver dag til konsum.
Antallet af hunde, der slagtes til konsum, er 30 gange større end antallet af de på internater anbragte hunde, der dør.

Da der ikke findes godkendte og kontrollerede slagterier, som for køer og grise, udføres slagtningen af hundene til konsum for det meste på de enkelte hunde-køds-farme eller på slagterier, hvor det kaldes “workshops”. Kødet bliver fordelt som mad.

Gyeonggi-do-provinsen har 744 farme, der tegner sig for 26% af det samlede antal hunde-køds-farme i landet, efterfulgt af ▲ Gyeongsangbuk-do-provinsen (396 farme, 13,8%), ▲ Chungcheongbuk- Provinsen (379 farme, 13,2%), ▲ Chungcheongnam-do provinsen (372 farme, 13%) og ▲ Jeollanam-do provinsen (197 farme, 6,9%).

I Gyeonggi-do er hunde-køds-farmene koncentreret i Yeoju, Pocheon, Icheon, i Gyeongsangbuk-do, Gimcheon, Gyeongju, Seongju, Andong og i Chungcheongbuk-do, Chungju og Eumseong.

Ved gennemgangen af det rapporterede antal hunde opdrættet i disse bedrifter, er Gyeonggi-do den største med 221.504 (28.3%), efterfulgt af ▲ Chungcheongbuk-do (125.052, 16%), ▲ Chungcheongnam-do (99.900, 12.8%), ▲ Gyeongsangbuk -do (94.434, 12.1%) og ▲ Jeollanam-do (63.537, 8.1%).

KARA dog farm survey map_translation

Fordelingen i de forskellige provinser på det gennemsnitlige antal hunde, der er opdrættet på hunde-køds-farme er: Chungcheongbuk-do 330, Jeollanam-do 323, Jeollabuk-do 305, Jeju-do 301, Gyeonggi-do 297,7 og Sejong 273,7. Alle steder er gennemsnittet højere end landsgennemsnittet på 273.

Der er over 77 forenede hunde-køds-farme, 2,7%, af det samlede antal. De opdrætter mere end 1.000 hunde hver.

I betragtning af at hundene opdrættes uden tilsyn på hunde-køds-farmene, er det klart, at antallet af rapporterede hunde er unøjagtigt. Tilføjer vi de farme, der opdrætter mere end 500 hunde, anslås det, at der er 422 hunde-køds-farme i Sydkorea.

De rapporterede antal hunde-køds-farme med mere end 1.000 hunde er i følgende provinser: Chungcheongbuk-do (21), Gyeonggi-do (18), Jeollabuk-do (11) og Chungcheongnam-do (10).

Det rapporterede antal farme med mere end 500 hunde var i størrelsesorden Gyeonggi-do (139), Chungcheongbuk-do (65), Chungcheongnam-do (49), Gyeongsangbuk-do (45) og Jeollanam-do (43).

Det rapporterede antal store hunde-køds-farme med over 500 hunde tegner sig for 14,7% af det samlede antal hunde-køds-farme. Antallet af hunde på disse farme tegner sig for 40,5% af det samlede antal.

Dette er ren fabriks avl af vores kæledyr, der ikke findes andre steder i verden.

Miljøet på hunde-køds-farmene

På alle farmene blev hundene opbevaret i små bure af stålnet, også som bund. Hundene poter og det hele af hvalpenes gik igennem hullerne. Urin og fæces faldt ned gennem hullerne og hobede sig op på jorden under dyrene.

Selv ved temperaturer over 30 grader Celsius, havde ingen af de 20 hunde-køds-farme, vi besøgte, sat vand i nogen af burene.

Vi så hundene i rædselsfulde bure, smallere end længden af deres kroppe, de er tvunget til altid at stå i en retning, de er ikke i stand til at strække sig ud.

For tiden er der 10 millioner kæledyr, og det er langt mere accepteret, at de har brug for beskyttelse, derfor er reglerne og registreringskrav styrkes mht kæledyr. Alligevel udøves der i alle provinser udbredt tortur og dyremishandling på de kæledyr, der befinder sig på hunde-køds-farmene.

Statens forvaltning af hunde-køds-farme

Mindst en million hunde bliver årligt opdrættet til slagtning på disse hunde-køds-farme, men staten er kun på inspektion, for at tjekke behandlingen af afføringen/gødningen fra hundene.

Ud af 2.862 hunde-køds-farme blev det oplyst, at bortskaffelsen af afføring/gødning foregik således: 2.518 gårde komposterede; 133 bortskaffede gennem offentlige metoder, 28 bortskaffede gennem landbrugsforeninger. Uden besvarelse var 183 gårde.

Med 99% kompostering var det den højeste bortskaffelsesmetode, men det er sandsynligt, at megen afføring blev efterladt under stålburene for at tiltrække insekter. Det forårsagede stank og det sivede ned i jorden.

Eksempelvis rapporterede en gård i Yeoju at den komposterede som metode til bortskaffelse af afføring. Men undersøgelsen fra KARA i 2017 viste, at gødningen rådnede, blev flydende og ophobede sig i jorden.

I løbet af farmens 2015-inspektion blev denne gård ikke af bystyret i Yeoju anklaget for overtrædelse nogen miljølov.

Det er derfor tvivlsomt, om hunde-køds-farmerne håndterer afførings og gødningsaffaldet, som de har rapporteret!

Det samlede antal straffeforanstaltninger for hunde-køds-farmerne for årene 2010 til 2016 var kun 357 gange: (① straffeforanstaltninger 135 gange, ② rapportering 190 gange, ③ rapportering og straffeforanstaltninger 26 gange og ④ oplæring 6 gange).

I samme periode var der 148 hunde-køds-farme, der var forpligtet til at indgive en rapport for behandling af afføring/gødning, som ikke gjorde det.
Der er et stort hul mellem disse tal.

I løbet af de seneste syv år var det samlede antal inspektioner for de 3.411 hunde-køds-farme (2.862 hunde-køds-farme, 549 ikke-kød-hunde-avlere) 5.758. Det totale antal overtrædelser var 750 (13%).

Dette repræsenterer et gennemsnit på 823 farme, der årligt blev inspiceret.
For de store hunde-køds-farme med over 1.000 hunde, blev der funder 15 tilfælde af lovovertrædelser under de 95 inspektioner, der blev foretaget. Det viser, at jo større gårdene er, desto højere lovovertrædelsesrate (15,8%).

I 2016 nåede lovovertrædelseshastigheden op 47,1% (17 inspektioner, 8 overtrædelser) ved inspektion af mere end 1.000 farme.

Der er i alt 226 byer / amter / distrikter (75 byer, 82 amter, 69 distrikter) i Korea. De repræsenterer, at der gennemsnitligt årligt i hver by / amt / distrikts kun blev inspiceret 3,64 hundebedrifter. Derfor er det ikke en overdrivelse at fastslå, at regeringens tilsyn med afførings/gødningsbehandlingsanlæg til hunde-køds-farme for nuværende er ikke eksisterende.

Behov for den offentlige mening angående gradvis lukning af hunde-køds-farme

Spredning af hunde-køds-farme kombineret med den sydkoreanske regerings uagtsomhed har ført til grundlæggelsen af en regulær fabrikation af hunde, en hunde-køds-fabrikation. Det er en realitet, hvor hunde, der ikke er anderledes end vores kæledyr, bliver brutalt dræbt – gennemsnitligt 2.740 hunde pr. dag.
Regeringen skal forstå, at tilsynet med hunde-køds-farmene er blevet forsømt, der findes ikke noget styringssystem. Regeringen skal begynder med at opfylde sit ansvar mht at beskytte dyr ved at gennemføre dyrebeskyttelsesinspektioner. De skal begynde dér, hvor problemerne er mest alvorlige.
Hunde er ikke skabt til massenavl, derfor er denne form for avl i sig selv modbydelig dyremishandling.
For at skabe et bæredygtigt samfund, hvor mennesker og dyr eksisterer sammen, er det nødvendigt, at skabe en ny kultur, der passer til den nuværende æra, hvor vi har 10 millioner kæledyr.

Med henblik herpå er det nødvendigt at igangsætte offentlige drøftelser om udfasning og lukning af hunde-køds-farmene. Med omtanke for dyrevelfærden. Denne offentlige debat bør foregå inden for en rimelig frist.

Ud over denne undersøgelse om den nuværende tilstand af hunde-køds-farmene, planlægger repræsentant Lee Jeong-Mi og KARA at afsløre resultaterne af undersøgelserne for avlsmiljøet for disse hunde-køds-farme i begyndelsen af juli.

KARA Press Conf on dog farm survey

June 22, 2017
Representative Jeong-Mi Lee, Korea Animal Rights Advocates (KARA)

Vi håber oprigtigt, at dagens pressekonference vil være udgangspunktet for den offentlige debat om udfasning og endelig lukning af hunde-køds-farmene.

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit