Blog

Stoppa Yulin’s hundköttsfestival !

Skriv under vår petition och skicka ett brev där du använder dina egna ord eller vårt meddelande nedan.

Föreslaget meddelande:

Till Kina’s regering:

Kina’s rika kultur och historia, fylld av traditioner, spänner över tusentals år och idag är Kina en känd och dominerande ekonomisk supermakt där dess medborgare åtnjuter en hög levnadsstandard som ett resultat av ekonomisk och sociala utveckling.

However, with great success comes great responsibility, and as a global citizen, I am truly shocked and appalled to learn about the cruelty and suffering currently being inflicted upon the helpless companion animals, namely dogs and cats, of Yulin, killed during the annual Yulin Dog Meat Festival. This medieval way of treating animals sits at complete odds with how China has progressed as a society in recent years. This is not about cultural differences this is about the most basic of ethics and about treating animals with compassion. It’s plain to see that the practices carried out at Yulin represent a new low for China. Those animals we choose to be our working companions, our eyes when we are blind, our guardians of the family home, to share our food and to be our best friends for hundreds of years are suffering and are being slaughtered in the most monstrous of ways. There are many videos on YouTube to evidence this, although they are not easy to watch. Despite how you feel about eating any animal, no living, sentient being should be abused or tortured for any reason, and no right-minded person can rationally argue otherwise. Dogs and cats suffer unspeakable horrors at the hands of farmers, traders and butchers – beaten, torched with fire, boiled alive, etc. Not all these animals are “farmed” – many are beloved, stolen pets.

Dock, med stor framgång följer också stort ansvar och som global medborgare är jag uppriktigt chockad och bestört över att få höra och förstå om de grymheter och det lidande som de hjälplösa sällskapsdjuren, nämligen hundar och katter, i Yulin utsätts för, när det dödas under den årliga hundkötts-festivalen i Yulin. Detta medeltida sätt att behandla djur på rimmar väldigt illa med hur Kina har utvecklats som samhälle de senaste åren. Det här handlar inte om kulturella skillnader, det handlar om grundläggande etik och om att behandla djur med sympati. Det är tydligt att de metoder som används i Yulin representerar ett nytt lågvattenmärke för Kina. Dessa djur som vi väljer som våra arbetskollegor, våra ögon när vi är blinda, som skyddar våra hem, som delar vår mat och som är våra bästa vänner och har varit i hundratals år; dessa djur lider och slaktas på de mest monstruösa sätt. På youtube finns många filmer som visar och bevisar detta men de är hemska att ta del av. Oavsett hur du känner inför att äta något djur så skall ingen levande varelse plågas och torteras på grund av någon anledning överhuvudtaget. Ingen människa, som är vid sina sunda vätskor, kan resonera på något annat sätt. Hundar och katter utsätts för obeskrivliga fasor i händerna på farmägare, säljare och slaktare – slagna, bränns med blåslampa,kokas levande etc. Många av dessa djur var älskade husdjur och har stulits, andra har fötts upp för att torteras och ätas på farmer.

Detta medeltida sätt att behandla sällskapsdjur på i Yulin, står i grym kontrast till den moderna, sofistikerade image som Kina vill visa upp gentemot resten av världen.
Tills dess att Yulin och företrädare för den kinesiska regeringen skapar starka lagar och regler för att skydda husdjuren, som ett första steg i att stoppa denna skamliga industri, kommer jag att protestera för de tiotusentals lidande, försummade och misshandlade husdjur som lever i yttersta misär och i smärta fram till sin död i Yulin och i andra städer som förser Yulin med dessa djur.

Vänligen,

signthepetition

Yulin dog meat festival2Ambassador Cui Tiankai
Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America

3505 International Place, N.W.
Washington, D.C. 20008 USA
Tel: +1-202-495-2266
Fax: +1-202-495-2138
E-mail: [email protected]

http://www.china-embassy.org/eng/

Consulate General Luo Linquan
Consulate General of the People’s Republic of China in San Francisco

1450 Laguna Street, San Francisco, CA 94115 USA
Tel: 415-852-5924
http://www.chinaconsulatesf.org/eng/

City of Yulin: http://www.yulin.gov.cn/

Leave a Reply