Blog

KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference (In Turkish)

KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference in Turkish.

KARA ‘köpek eti çiftlikleri’ araştırmasının sonuçlarını basın toplantısında açıklıyor.

[Ortak basın toplantısı] Dünyada tek olan ‘köpek eti çiftliklerinin’ durumunu ifşa etme amaçlı basın toplantısı

KARA Press Conf on dog farm survey1

Bu Kore Hayvan Hakları Savunucuları (Korea Animal Rights Advocates, KARA)’ nın yazısıdır. KARA’nın yazısı için BURAYA tıklayın.

Güney Kore eti için köpek üreten dünyadaki tek ülkedir!
– Güney Kore’de, en az 2.862 ‘köpek eti’ çiftliği ve bu çiftliklerde insan tüketimi için üretilen 781.740 köpek vardır.
– Bunların 422 tanesi 500’den fazla köpeğin bulunduğu büyük ölçekli çiftliklerdir.
– Yılda sadece ortalama 3.64 köpek çiftliği (‘köpek eti’ ve evcil köpek çiftlikleri) yerel yönetimler tarafından denetlenmektedir.
– ‘Köpek eti çiftliklerinin’ kademeli olarak kapatılması için kamuoyuna (fikir birliği) ihtiyaç vardır.

10 milyon Korelinin evlerini evcil hayvanlarla paylaştığı bir devirde, “dünyada benzeri olmayan bu 3.000 adet köpek eti çiftliğinde” her yıl bir milyondan fazla köpek kesilmektedir.

Bu köpek eti çiftliklerini “evcil hayvan kesimhaneleri” olarak adlandırmak abartı olmaz.
Ancak bu istatistikler düşük olabilir çünkü köpek yetiştirilen ortamlar ve kesim işlemleri kontrol edilmemektedir.

Çin ve Vietnam gibi ülkelerde hala köpek eti tüketimi mevcut olsa da, Güney Kore insanların tüketimi için sürekli köpek üreten ve 1.000’den fazla köpeğin bulunduğu büyük çiftliklere sahip tek ülkedir. Bu hayvanlar, kesilip yenilmeden önce tüm yaşamlarını havada asılı duran son derece küçük çelikten tel kafeslerde geçirirler.

Hiçbir yasal düzenleme olmadan çalışan köpek eti çiftliklerini anlayabilmek için, Adalet Partisi milletvekili Lee Jeong-Mi ve hayvan hakları grubu Kore Hayvan Hakları Savunucuları (KARA; Im Soon-Lye, direktör) Çevre Bakanlığından çiftlik hayvanı dışkılarını arıtma tesisleri için rapor vermesi gereken köpek çiftlikleri ve yürütülen analizler hakkında veri istediler.

KARA bu veriler çerçevesinde, 2016 Ağustos ayından itibaren 10 ay boyunca Gyeonggi-do Gimpo ve Yeoju, Gangwon-do Wonju, Gyeongsangbuk-do Gimcheon dahil örnek bölgelerde alan araştırmaları yürüterek köpek yetiştirme koşullarını ve bu köpek çiftliklerinin hayvan dışkısı arıtma işlemlerinin durumunu inceledi.

Sonuç olarak, Güney Kore’de 60 metrekarenin üzerinde ve buna bağlı olarak hayvan dışkısı arıtma tesisi raporları sunmak zorunda olan en az 2.862 köpek çiftliği olduğu onaylandı.
Bu köpek çiftliklerinde, çiftlik başına ortalama 273 köpek olmak üzere, en az 781.740 köpeğin yetiştirilmekte olduğu ortaya çıktı.

Bu toplama sayıya rapor edilmemiş olan 60 metre kareden daha az alana sahip küçük ve orta ölçekli köpek çiftlikleri ile dağlık bölgelerde ve uzak konumda bulunan köpek çiftlikleri de eklenirse, köpek çiftliklerinin toplam sayısı önemli ölçüde artar.
İstatistiklere dahil edilmemiş olan köpek çiftlikleri de dikkate alındığında, her yıl insanların tüketmesi için bir milyondan fazla köpeğin dağıtıldığı tahmin edilmektedir.
Her yıl ülkemizin hayvan barınaklarında, aileleriyle kavuşturulamayan yaklaşık 32.000 kayıp veya terk edilmiş evcil hayvan uyutulmakta veya ölmektedir ki bu da günde ortalama 88 köpek demektir. Buna karşılık, köpek çiftliklerinde insanların tüketimi için her gün tahmini olarak 2.740 köpek kesilmektedir.

İnsanların tüketimi için kesilen köpek sayısı, barınaklarda ölen kayıp veya terk edilmiş köpek sayısından 30 kat fazladır!

İnekler ve domuzlar için olduğu gibi izin belgeli kesimhaneler olmadığından, insanların tüketimi için kesilen köpeklerin kesim işleminin çoğu bireysel çiftliklerde yapılmaktadır. Köpeklerin köpek çiftliklerinde veya “atölye” adı verilen kesimhanelerde kesilerek yiyecek olarak dağıtıldığı tahmin edilmektedir.

Köpek çiftliklerinin sayısını değerlendirdiğimizde, Gyeonggi-do 744 çiftlikle ülkedeki toplam köpek çiftliklerinin %26’sına sahiptir. Onu sırasıyla ▲Gyeongsangbuk-do bölgesi (396 çiftlik, %13,8), ▲Chungcheongbuk-do bölgesi (379 çiftlik, %13,2), ▲Chungcheongnam-do bölgesi (372 çiftlik, %13) ve ▲Jeollanam-do bölgesi (197 çiftlik, %6,9) takip etmektedir.

Gyeonggi-do’da, köpek çiftlikleri yoğun olarak Yeoju, Pocheon, Icheon, in Gyeongsangbuk-do, Gimcheon, Gyeongju, Seongju, Andong ile Chungcheongbuk-do, Chungju ve Eumseong’da bulunmaktadır.

Bu çiftliklerde yetiştirilen rapor edilen köpek sayısına bakıldığında, 221.504 (%28,3) ile Gyeonggi-do 1. sıradadır. Onu sırasıyla ▲Chungcheongbuk-do (125.052, %16), ▲Chungcheongnam-do (99.900, %12,8), ▲Gyeongsangbuk-do (94.434, %12,1) ve ▲Jeollanam-do (63.537, %8,1) izlemektedir.

KARA dog farm survey map_translation

Köpek çiftliklerinde yetiştirilen ortalama köpek sayısının bölgelere göre dağılımı sırasıyla şöyledir: Chungcheongbuk-do 330, Jeollanam-do 323, Jeollabuk-do 305, Jeju-do 301, Gyeonggi-do 297,7 ve Sejong 273,7. Bunların hepsi de ülke ortalaması olan 273’ün üzerindedir.

Ülke çapında, her biri 1000’den fazla köpek yetiştiren 77’nin üzerinde kurumsal fabrika olan köpek çiftliği bulunmaktadır.

Köpeklerin köpek çiftliklerinde serbest bir şekilde üretilebildikleri ve rapor edilen köpek sayısının doğru rakamı yansıtmadığı göz önünde bulundurulursa, 500’den fazla köpek üreten çiftliklerin de eklenmesi ile, tüm Kore’de 422 adet kurumsal fabrika konumunda olan köpek çiftliği vardır.

1000’in üzerinde köpek yetiştiren kurumsal fabrika konumundaki köpek çiftliklerinin bildirilen sayısı sırasıyla Chungcheongbuk-do (21), Gyeonggi-do (18), Jeollabuk-do (11) ve Chungcheongnam-do (10) şeklindedir.

500’ün üzerinde köpek yetiştiren çiftliklerin bildirilen sayısı ise sırasıyla Gyeonggi-do (139), Chungcheongbuk-do (65), Chungcheongnam-do (49), Gyeongsangbuk-do (45) ve Jeollanam-do (43) şeklindedir.

500’den fazla köpek yetiştiren rapor edilmiş büyük köpek çiftlikleri, köpek çiftliklerinin toplam sayısının %14,7’sini ve bu çiftliklerdeki köpek sayısı ise toplam sayısının %40,5’ini oluşturmaktadır.

Bu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan, evcil hayvanların fabrikalarda üretildiği bir modeldir.

Köpek çiftliği üretim ortamı
Tüm çiftliklerde köpekler, hayvanın ayaklarının ve yavrularda tüm bacakların çelik tel örgü zemindeki deliklerin içine girdiği, yerden yukarıdaki küçük kafeslerde tutulurlar. İdrar ve dışkıları, bu deliklerden aşağıya düşerek yerde birikir.

30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bile, ziyaret ettiğimiz 20 köpek çiftliğinin hiçbirinde, kafeslerde su yoktu.

Bedenlerinin uzunluğundan daha dar kafeslere kapatılarak tek bir yönde durmaya zorlanan veya gerinemeyen köpekler gördük.

10 milyon evcil hayvanın olduğu ve hayvanların korunmasının daha kabul edilebilir bir durum olduğu günümüzde, evcil hayvan üretim sektörü düzenlemeleri tescil zorunlulukları ile güçlendirilmektedir. Buna rağmen, bu köpek “eti” çiftliklerindeki evcil hayvanlara düzenli olarak zulüm uygulanmaktadır.

Hükümet Tarafından Yapılan Köpek Çiftlikleri Denetimlerinin Durumu

Bu köpek “eti” çiftliklerinde en az bir milyon köpek kesilmek için yetiştiriliyor, ancak hükümetin kontrolü sadece hayvan dışkısı arıtma denetimini içeriyor.

Ülke çapındaki 2.862 köpek eti çiftliğinin rapor ettiği dışkı atık yöntemleri şöyledir; 2.518 çiftlik kompostlama; 133 çiftlik umumi yöntemler; 28 çiftlik çiftlik birlikleri vasıtası ile yaptığını bildirmiştir; 183 çiftlik cevap vermemiştir.

%99 ile en yüksek atık yöntemi kompostlamadır, ancak gerçekte büyük olasılıkla dışkılar
havaya asılı tel kafeslerin altında birikerek sinekleri çekmekte, pis kokuya neden olmakta ve yer altına sızmaktadır.

Örnek olarak, Yeoju’daki bir çiftlik dışkı atık yöntemi olara kompostlama bildirmiştir, ancak KARA saha araştırmasında dışkıların çürüdüğünü, sıvılaştığını ve yer altına sızdığı görülmüştür.

Buna rağmen 2015 yılındaki denetimde, Yeoju şehri tarafından bu çiftlikte herhangi bir ihlal belirtilmemiştir.

Bu nedenle köpek çiftliklerinin hayvan dışkısını ortadan kaldırma işlemini bildirdikleri yönteme uygun şekilde yaptıkları şüphe götürür bir durumdur.

2010 ile 2016 yılları arasında köpek “eti” çiftliklerinin aldığı cezai önlemlerin toplam sayısı sadece 357’dir: (① cezai önlemler 135 kez, ② raporlama 190 kez, ③ raporlama ve cezai önlemler 26 kez ve ④ eğitim 6 kez).

Aynı dönem içinde, hayvan dışkısı arıtma tesisleri için rapor vermesi gereken ve bunu yapmayan köpek çiftliklerinin sayısı 148’di.

Bu sayılarla gerçekte gördüğümüz dışkı arıtma tesisi eksikliği arasında büyük bir boşluk bulunmaktadır.

Son yedi yıl içinde, 3.411 köpek çiftliğine (2.862 köpek eti çiftliği, 549 et harici köpek yetiştirme çiftliği) yapılan denetimlerin toplam sayısı 5.758, ihlallerin toplam sayısı ise 750’dir (%13).

Bu sayı yılda ortalama 823 tesisin denetlendiğini göstermektedir.

1.000’in üzerinde köpeğin olduğu büyük fabrika çiftliklerinde, 95 denetim sonucunda 15 ihlal vakası doğrulanmıştır ki bu da çiftlik ne kadar büyük olursa ihlal oranının da o kadar arttığını göstermektedir (%15,8).

Özellikle 2016 yılında, 1.000’in üzerinde köpeğin bulunduğu çiftliklerde ihlal oranı %47,1’i bulmuştur (17 denetim, 8 ihlal).

Kore’de toplamda 226 şehir/semt/bölge (75 şehir, 82 semt, 69 bölge) bulunduğuna göre, her yıl her şehir/semt/bölge yönetimi sadece ortalama 3,64 köpek çiftliğini denetlemektedir. Bu nedenle, hükümetin köpek çiftliklerindeki dışkı arıtma tesisi yönetiminin halihazırda mevcut olmadığını söylersek abartmış olmayız.

Köpek çiftliklerinin kademeli olarak kapatılması için kamuoyu ihtiyacı

Köpek eti çiftliklerinin yayılması ve Güney Kore hükümetinin ihmali, fabrika tarzında köpek çiftliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum günde, evimizde beslediğimiz dostlarımızdan farklı olmayan ortalama 2.740 köpeğin vahşice öldürüldüğü gerçeğini yaratmıştır.

Hükümet, hiçbir yönetim sistemi olmaksızın, ihmal edilen köpek çiftliklerinin durumunu doğru şekilde anlamalı ve problemin en ciddi olduğu yerden başlamak suretiyle, hayvan koruma denetimleri yaparak hayvanları koruma sorumluluğunu yerine getirmeye başlamalıdır.

Köpekler toplu üretime uygun olmadıklarından, büyük ölçekli üretim kendi içinde başlı başına hayvanlara yapılan bir eziyettir.

İnsanların ve hayvanların bir arada yaşadığı sürdürülebilir bir toplum yaratmak için, 10 milyon evcil hayvanın olduğu günümüzde yeni bir kültür yaratmak şarttır.

Bunu başarabilmek amacıyla, hayvan zulmünü doğasında barındıran köpek eti çiftliklerinin aşamalı olarak kapatılması için kamuoyu tartışmalarının başlatılması gerekir. Bu kamuoyu tartışmasının makul süre içinde yapılmalıdır.

Köpek çiftliklerinin şu andaki durumuyla ilgili bu araştırmaya ek olarak, Milletvekili Lee Jeong-Mi ve KARA Temmuz ayının başında bu köpek çiftliklerindeki üretim ortamıyla ilgili araştırmaların sonuçlarını yayınlayacaktır.

Bugünkü basın toplantısının ‘köpek eti çiftliklerinin’ aşamalı olarak kapatılması için kamuoyu tartışmasının başlangıç noktası olmasını tüm içtenliğimizle umuyoruz.

KARA Press Conf on dog farm survey

22 Haziran 2017
Milletvekili Jeong-Mi Lee, Korea Animal Rights Advocates (KARA)

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit