Blog

Project van PyeongChang om de hondenvlees restaurants te verbergen voor de bezoekers aan de Olympische Winterspelen!!

Pyeongchang’s project to hide the Dog Meat Restaurants from Olympic visitors! in Dutch.

Click HERE to watch TV news about the Pyeongchang government’s project to change “Dog Meat Soup” restaurant signs. (In Korean)

Video: Channel A News. “Take down the Dog Meat Soup signs”… Pyeongchang’s headache ahead of the Olympic. This TV news report shows that 41 dog meat restaurants in Pyeongchang and Gangneung area must change their sign to remove the words that means “Dog Meat Soup”. A dog meat restaurant owner claims she is worried that the taking down of their signs will hurt their business, because dog meat restaurants are different than other restaurants, and people locate them by their outside signage. One resident of Gangneung expressed that as there will be foreigners visiting South Korea, having dog meat restaurant signage is not good for their image, and he wishes that the dog meat restaurants will give consideration to that. The reporter also talks about the boycott movement from outside South Korea.

De Olympische Winterspelen 2018 in PyeongChang zullen vanaf heden binnen een jaar plaatsvinden. Op onze “Boycott PyeongChang 2018 Action Center” hebben wij een lijst met acties van die U gebruik kunt maken om te protesteren tegen de afschuwelijke Zuid Koreaanse wreedheid van hun honden-en kattenvlees industrie.

Onderstaand vindt U de vertaling van het commentaar van de Korea Animal Rights Advocates’ (KARA) met betrekking tot het plan van PyeongChang om de kritiek te ontwijken aangaande de gruwelijkheden van de Koreaanse Hondenvlees Industrie. Korea Animal Rights Advocates (KARA) is een Koreaanse organisatie welke zich inzet voor de rechten der dieren.

Klik HERE voor KARA’s commentaar.

[Commentaar] Wij onderzoeken de beperking en de betekenis van het veranderen van de uithangborden van de Hondenvlees Restaurants in PyeongChang met het oog op de Olympische Winterspelen 2018 aldaar.

De provincie Gangwon is momenteel druk bezig met de voorbereidingen om genodigden en bezoekers te verwelkomen aan de Olympische Winterspelen, welke in Februari 2018 plaats zullen vinden. Om het tekort aan logies/hotel accommodatie en restaurants het hoofd te kunnen bieden en tevens om extra inkomsten te scheppen voor de agrarische huishoudingen, oppert men het plan om steun te verlenen aan de horeca om hun gevoel voor serviceverlening te versterken alsmede het netwerken met de lokale agrarische gemeenschap te verbeteren met als enig doel de Koreaanse Cultuur aan de bezoekers te introduceren. Daarnaast zullen bepaalde restaurants welke negatieve emoties bij de buitenlandse bezoekers teweeg zouden kunnen brengen renovaties ondergaan inclusief het aanbrengen van nieuwe uithangborden om zomede de onderliggende oorzaak van de controverse te verbergen en debat te voorkomen.

Wat is de diep liggende oorzaak van de te verwachten negatieve emoties en reacties van de bezoekers aan de Olympische Winterspelen? Wel dat zijn juist 18 hondenvlees restaurants van de Provincie Gangwon in de omgeving van PyeongChang en Gangneung. De overheid zal elk restaurant subsidiëren met een bedrag tot 10.000.000 won om ten eerste de uithangborden te veranderen (3.000.000 won) en ten tweede om het restaurant diepgaand te renoveren. Voor dit project wordt 50% van de kosten door de Provincie gedragen en 50% door de stad.

Protesten en boycots tegen de Koreaanse Boshintang (hondenvlees soep) en tegen het misbruik van honden door de hondenvlees industrie zijn gebruikelijk voorafgaand aan een groot internationaal evenement. De overheid heeft echter routinematig gereageerd door middel van halfslachtige maatregels zoals het wegnemen van alleen maar de uithangborden in plaats van het oplossen van het diepgaande probleem van de hondenvlees industrie zelf. Ondanks het feit dat de Dierenbeschermingswet het resultaat was van de publieke verontwaardiging gedurende de Olympische Zomerspelen van 1988 in Seoul over de wreedheden van de hondenvlees industrie, heeft de overheid in 30 jaar sindsdien steeds weer gefaald om maar enigszins vooruitgang te boeken met het aanpakken van dit probleem

Terwijl er slechts 18 restaurants aan de orde zijn, is het zeker veelbetekenend dat uithangborden met “gerechten” zoals “ Boshintang, Sacheoltang, Yeongyangtang, Yeongyangwon” worden verwijderd welke walging zouden kunnen oproepen. Het is tevens veelzeggend dat ramen, ingangen en muren gerenoveerd worden alsmede het verwijderen van woorden en zinnen met betrekking tot hondenvlees. Wij geloven ook dat het passend is om voor zulke renovaties financiële steun van 7.000.000 won aan deze bedrijven te verlenen.

Dit project kan echter niet het fundamentele probleem oplossen en is daarom strikt een formaliteit. Het zal moeilijk worden de veroordeling van de hondenvlees industrie en zijn gruwelijkheden tegenover honden te ontwijken door eenvoudig de uithangborden van 18 hondenvlees soep restaurants te verwijderen. Het zal evenzeer moeilijk worden om kritiek te vermijden dat de verwijdering van de uithangborden alleen maar voor de show is.

De vreemde naam die de overheid aan dit project gegeven heeft namelijk “Restaurants die walging oproepen bij de buitenlanders” is ook een probleem. Terwijl het verzet in ons land tegen de consumptie van hondenvlees steeds mondiger en luidruchtiger wordt en de wijziging van de Dierenbeschermingswet om het slachten van honden te straffen nog gaande is omdat dierenmishandeling deel uitmaakt van de hondenvlees industrie, leidt de naam van dit project er toe dat bezoekers ten onrechte gaan geloven dat deze kwestie alleen maar een conflict is tussen Koreanen en buitenlanders.

Bovendien laat de Gangwon Provincial overheid toe dat deze 18 restaurants hun “normale bedrijfsvoering” blijven voortzetten gedurende de Olympische Winterspelen ondanks de verwijdering van de uithangborden. Tevens laat deze overheid toe dat deze 18 restaurants de uithangborden weer terug kunnen zetten zodra de Olympische Winterspelen zijn afgelopen onder het voorwendsel dat zij (=overheid) de desbetreffende verzoeken van deze hondenvlees restaurants respecteert.

Daarnaast heeft de overheid van de Gangwon Provincie geen enkel plan onthuld om de hondenvlees restaurants, welke 7.000.000 won in financiële subsidies ontvangen voor renovatie van hun faciliteiten, er toe te brengen hun bedrijfsmodellen te veranderen ofwel gedurende of na de Olympische Winterspelen.

De vraag naar hondenvlees soep neemt af terwijl de acceptatie van honden als gezelschapsdier toeneemt.

Los van de voorbereidingen om als gastland op te treden voor genodigden en bezoekers van dit aankomende evenement, moet de Koreaanse samenleving nu eindelijk beginnen met het debat betreffende het beëindigen van hondenvlees consumptie dat gelijkstaat aan grootschalige en gruwelijke dierenmishandeling.

De provinciale overheid van Gangwon moet het project van de verwijdering van de uithangborden gebruiken als een gelegenheid om de internationale status van Korea te verhogen en de bezorgdheid van de wereld weg te nemen met betrekking tot onze zwakke normen voor dierenwelzijn zoals gesymboliseerd door de hondenvlees handel en de consumptie van hondenvlees.

Helaas is the strategie van Gangwon momenteel zo effectief als het bouwen van een huis op zand!

Take Action

Boycott Pyeongchang_1440x2160_g-2

Photo: Dog meat farm in South Korea. SaveKoreanDogs.org.

  1. Lindacopain
    LindacopainApril 6,17

    Dogs and cats are not food

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email