Blog

Zuid Korea – Herzie jullie voorstellen om de onmenselijke en gruwelijke puppy vlees industrie uit te breiden en te intensiveren!

South Korea – Reconsider your proposals to expand and incentivise the inhumane puppy mill industry! (In Dutch)

Photo: The Korea Observer.

Photo: The Korea Observer.

Zuid Korea is van plan zijn alreeds bloeiende puppy vlees industrie uit te breiden. Wij verzoeken U dringend te helpen om deze plannen onmiddellijk terug te draaien en daarmede de vreselijke cyclus van gruwelijk misbruik en verwaarlozing te doorbreken en te stoppen waaronder deze onschuldige honden en puppies hevig lijden. De puppies worden geboren in zulke verschrikkelijke omstandigheden.
Richt alstublieft Uw oproep aan de Zuid-Koreaanse regering om actie tegen deze barbarij te ondernemen en te luisteren naar de publieke opinie door deze online petition te ondertekenen.U kunt ook helpen door direct te schrijven aan de President GEUN-HYE PARK, wij hebben hiervoor onderstaand een aanbevolen bericht opgesteld dat U kunt gebruiken en waaraan U Uw eigen woorden kunt toevoegen. Laten wij tonen hoe sterk onze stemmen kunnen zijn!

Klick HERE om meer te weten te komen betreffende deze laatste nieuwe voorstellen gepubliceerd door de Korean Observer.

Click HERE to find out more about these latest proposals from the Korean Observer.

Postadres:
President Geun-Hye Park
1 Cheongwa-daero, Jongro-gu, Seoul 03048
Republic of Korea

Korean Embassy in US Telephone: 1-202-939-5600

Telefoon nummers van Zuid-Koreaanse Ambassades over de gehele wereld: Klick HERE!

Aanbevolen bericht als U opbelt:

“Het doel van mijn oproep is om mijn diepe bezorgdheid en regelrechte teleurstelling te manifesteren en te registreren met betrekking tot de plannen van Uw Regering om de puppy hondenvlees industrie te ondersteunen en verder uit te breiden binnen Zuid-Korea. Terwijl vele leidinggevende landen de operaties van puppy honden fokkerijen verbieden of wetgeving invoeren die deze operaties zwaar beperken, vind ik het verbijsterend dat Uw Regering tracht de hondenpopulatie te laten toenemen op een gehele onverantwoordelijke en ongelooflijk onmenselijke wijze. Als dierenliefhebber en als lid van een high profile groep voor dierenrechten met wijd reikende verbindingen en aanhangers over de gehele wereld, vraag ik dat de Zuid-Koreaanse Regering haar beslissing herziet en deze plannen in zijn geheel terugdraait om de gruwelijke cyclus van misbruik en verwaarlozing te doorbreken en ongedaan te maken waaronder deze onschuldige honden en puppies hevig lijden. Deze puppies worden geboren in zulke verschrikkelijke en wrede omstandigheden.”

Email: Klick HERE voor emailadressen van de Zuid-Koreaanse Ambassades en Generaal Consulaten over de hele wereld!

Sign-Petition_Dutch

Video: CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth). Hondenfokkerijen in Gwangju, Zuid-Korea waar dode honden in kooien worden achtergelaten en tot ontbinding overgaan om vervolgens door andere honden te worden opgegeten!

Aanbevolen Bericht:

To: Petitioning Office of the president, the Republic of Korea President Geun-Hye Park 대한민국 박근혜 대통령,

Wij verzoeken U dringend snelle actie te ondernemen en Uw Regeringsplannen radicaal te veranderen met betrekking tot het uitbreiden van hondenpuppies fokkerijen, huisdieren veilingen en huisdieren handel in het algemeen.In een tijd waar de meeste vooruitstrevende landen zelfs overwegen de fokkerijen en de intensive “fabriek van huisdieren teelt” in zijn geheel te verbieden of zwaar wetgevend en regulerend op te treden tegen deze beestachtige praktijken, vinden wij het schaamteloos en niet aanvaardbaar dat Zuid-Korea een actieve beslissing aan het nemen is hetwelk inhoudt een terugkeer in plaats van vooruitgang met betrekking tot deze hoogst controversiële kwestie.
Het aanmoedigen van de hondenpuppies fokkerijen/industrie via financiële stimulansen met betrekking tot het openen van nieuwe fokkerijen of het uitbreiden van bestaande fokkerijen gaat tegen de algemene opinie zowel in Zuid-Korea als in de rest van de wereld! Het is noch in het algemeen belang noch in showcases aan de gehele wereld dat Zuid-Korea eenvoudig het welzijn van dieren veronachtzaamt. De groei in de huisdier sector in andere toonaangevende landen is gekomen door verbetering en uitbreiding van dierenvoeding en accessoires alsmede van de service handel, maar niet door het gebruik van hondenpuppies fokkerijen wat een uitstervende handel is in de meerderheid van vooruitstrevende landen.
U dient bewust te zijn van het noch steeds voortdurende gruwelijke misbruik van honden en hun puppies in de hondenfokkerijen door geheel Zuid-Korea hetgeen een afschuwelijk impact heeft op de publieke en milieugezondheid alsmede op het welzijn van de dieren. Onderstaand een paar voorbeelden:
-Om aan de vraag naar steeds kleinere populaire “tea-cup” versies van verschillende hondenrassen te voldoen, vinden alledaagse praktijken plaats in de industrie zoals voortijdige keizersnede welke dikwijls door onbevoegd personeel van de hondenpuppies fokkerijen worden doorgevoerd zonder ook maar enigszins rekening te houden met het welzijn van moeder en puppie en meestal doorgevoerd zonder enige verdoving.
-Opzettelijke ondervoeding is ook gebruikelijk in een poging steeds kleinere honden te fokken. Deze “tea-cup” honden lijden dikwijls aan afschuwelijke genetische defecten naast blootstelling aan de onhygiënische omstandigheden in de meeste hondenfokkerijen.
-De praktijken in deze hondenfokkerijen weerklinken die van andere intensieve activiteiten in deze afschuwelijke dierenteelt, met herhaaldelijke cyclussen van bevruchting zonder enige pauze voor de moederhond, hetgeen totaal tegen elk modern veterinair denken en advies indruist samen met de bodemloze en onmenselijke omstandigheden waaronder deze fokdieren zich bevinden, zoals levenslang gekooid, dikwijls leven in hun eigen vuil, lijden aan een aantal chronische gezondheidsproblemen.
-is dit wat de doorsnee Zuid-Koreaanse consument wil bij de aankoop van een puppy? Nee!!
-wordt deze informatie zelfs onthuld aan de eindgebruiker bij het kopen van een puppy?Nee!
-is dit eerlijk tegenover het dier en de consument?Nee!
Het ondersteunen van de intensieve hondenfokkerijen leidt zelfs tot meer gelegenheid voor misbruik en niet minder. Opdat het reglement functioneert moet actief toezicht erop worden gehouden door middel van de implementatie van plaatselijke wetgeving en de strenge uitvoering daarvan door directe actie en vonnissen in het gerechtelijk systeem.Zuid-Korea’s lijst van gegevens zegt in dit opzicht ontzettend weinig, dus elke suggestie dat de actuele voorstellen zullen trachten enige misbruiken van het welzijn der dieren aan te pakken,welke juist nu plaats vinden in de huisdieren industrie, zijn in hoge mate zeer misleidend.
Uw Regering tracht door deze voorstellen de hondenpopulatie te laten toenemen louter alleen voor economische voordelen op korte termijn, en doet helemaal niets om de “wegwerp” cultuur aan te pakken als het aankomt op het bezit van honden als huisdier, hetgeen onvermijdelijk leidt tot een aanzienlijke toename in het aantal van achtergelaten honden met als gevolg dat deze honden eindigen in al meer dan gespannen opvangcentra of zelfs erger verkocht worden aan de hondenvlees handelaars. De tragedie is zelfs groter omdat er zoveel honden en puppies zijn, gered van de Zuid-Koreaanse vlees industrie, die nu een tehuis nodig hebben. Helaas zijn er geen voorstellen van Regeringszijde om dit probleem aan te pakken of zelfs maar de liefdadigheidsinstellingen en NGO’s te ondersteunen die zo hard hun best doen om deze honden te redden en een nieuw tehuis te bezorgen.
Zuid-Korea is de 14de grootste economie van de wereld, maar het is moeilijk te geloven dat een land als Zuid-Korea hetwelk tot de hoogst ontwikkelde naties van de wereld behoort, een economische macht zijnde, gewoon zijn eigen bevolking negeert en uitvalt tegen de laatste veterinaire en gedrag adviezen met betrekking tot het intensief fokken van huishonden. Erger nog Zuid-Korea tracht op allerlei manieren zijn beschamende reputatie te stollen ten opzichte van de verschrikkelijke misbruiken tegen het welzijn van de dieren.
Wij verzoeken U dringend deze laatste voorstellen te heroverwegen en onmiddellijk terug te draaien, tevens vragen wij U doeltreffende wetgeving in te voeren om de intensieve honden- en puppies fokkerijen alsmede de veiling-industrie te verbieden. Het is hoog tijd dat Zuid-Korea het welzijn van de dieren serieus neemt en de wereldwijde gemeenschap en zichzelf bewijst dat Zuid-Korea echt een mededogen en ethische samenleving heeft.

Video: The Korea Observer.

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email