Blog

Lagstiftaren Dr. Pyo Changwon’s plan för att lagstifta om ett förbud mot hundkött

Click HERE for English.

Nedan följer en översättning av lagstiftaren Dr. Pyo Changwon’s facebook-inlägg från 29 augusti 2017:

Dr. Pyo Chang-Won.  Photo:  https://www.facebook.com/cwpyo.

Dr. Pyo Changwon. Photo: www.facebook.com/cwpyo, http://pyotal.site/.

Med början i mars nästa år, när den reviderade djurskyddslagen börjar gälla, kommer den som är engagerad i grym hunduppfödning eller i slaktandet av hundar, med grymma slakt-metoder, att straffas. Straffet för djurplågeri kommer också att fördubblas. Jag kommer att introducera ytterligare lagstiftning för att säkerställa effektiviteten av tillslaget. (Se vidare på Dr. Pyo Changwon’s Blogg.)

Eftersom hunduppfödningen och slaktandet som producerar hundkött för konsumtion (hundkött, boshintang, hundelixir) är I strid med gällande djurskyddslagar, skulle de inte kunna fortsätta med sin verksamhet om dessa lagar verkställdes som de borde.

Dock saknas det straff för distribution och försäljning av hundkött. Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor ansvarar för att driva lagstiftningen angående hundkötts-industrin, men eftersom deras huvudsakliga syfte är att skydda och främja jordbruket och boskapsindustrin, görs väldigt lite för att driva denna lagstiftning.

Sydkorea är en export-driven, industrialiserad nation och vi är oroade för vår internationella status och image. Eftersom konsumtionen av hundkött är en fråga som är föremål för internationell fördömelse, har attityden hos vår regering varit att gömma och att ignorera frågan genom att exkludera hundar som ”boskap” som kan födas upp, slaktas, distribueras och säljas under Lagen om hälsokontroll för boskapsprodukter.

Som ett resultat av detta har det inte skett något tillslag gällande sanitetshanteringen och därför fortsätter distributionen och försäljningen av hundkött, vilket är fullt av antibiotika, insektsmedel och bakteriell förorening.

I detta tillstånd, skulle en ny typ av infektionssjukdom (som fågelinfluensan, SARS eller galna ko-sjukan) kunna orsakas av ohygieniskt hundkött från vårt land, eller från Kina. Det finns en stor möjlighet att inte enbart vår hälsa riskeras utan att Sydkorea blir nationen som orsakar en global hälsorisk.

Till de av er som stöder konsumtionen av hundkött med argumentet att det är vår kultur; Är ni säkra på att ni kommer att hitta lagstiftare som kommer att arbeta för att legalisera konsumtionen av hundkött och få den lagstiftningen godkänd i Nationalförsamlingen’s juridiska kommitte; speciellt med OS i PyeongChang runt hörnet? Är ni medvetna om att Internationella Olympiska Kommitten avvisade Park Geun-hye-regeringens krav på att Jindo-hunden skulle vara en maskot för OS i PyeongChang på grund av den internationella kritiken rörande konsumtionen av hundkött.

Lagstiftningen för att förbjuda konsumtionen av hundkött, som jag planerar att framföra, har inte som avsikt att straffa de som konsumerar eller köper hundkött. Min lagstiftning kommer att förbjuda uppfödning, slakt och försäljning av hundar för konsumtion; detta kommer att rädda hundarna och skydda våra medborgares hälsa, vilken riskeras genom den fega ”strategiska tvetydighet” som utnyttjas av vår regering. Denna lagstiftning kommer även att återställa stoltheten hos våra ungdomar som idag, upplever en orättvis skam utomlands, och hjälpa dem som har sällskapsdjur att återhämta sig från sin oro och sorg över hundkötts-industrin.

Jag har förstått att de som är anställda inom hundkötts-industrin, viken redan är på tillbakagång pga en minskad efterfrågan, överväger att övergå till andra näringar. Förbudet mot hundkött är bara en tidsfråga. Vi rekommenderar att ni ändrar ett yrke, innan det är för sent. Tidigare har jag bett Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor att förse människor som övergår till andra näringar med råd, utbildning samt en stöd-strategi; jag har dock aldrig fått något svar. Jag vet att det kommer att bli annorlunda med den nya regeringen.

Processen att revidera Djurskyddslagen, som knappt gick igenom senaste mars, var inte enkel. Dock gick den så småningom igenom.
Jag kommer inte att ge upp.
Tack.
Sign Petition_Swedish

Pyo Changwon FB Post 082917


Interview of Dr. Pyo Changwon by [SBS Morningwide] TV program on September 2, 2016

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email