Blog

KARA’s (Korea Animal Rights Advocates) retsgyldige informationshæfte vedrørende afskaffelse af forbruget af hundekød.

KARA’s Legal Information Booklet for the ending of dog meat consumption (In Danish)

Et resumé om den store forskel mellem den nuværende lov om opdræt af hunde til handel med hundekød, slagtning af hunde, og spisning af hunde, og hvad der i øjeblikket praktiseres i Sydkorea. (Udgivet af KARA).

Dette er en beretning fra KARA (Korea Animal Rights Advocates), og formålet med den er at afskaffe forbruget af hundekød. Klik HER for mere information om KARAs informationshæfte.

Avl

Ulovlig handling: Uautoriseret behandling af madaffald, der gives som foder til hunde i hunde-køds-industrien.
Gældende love: Lov om kontrol med affald, Artikel 15-2, artikel 25, afsnit 3.
Overtrædelser: Leverandører af madaffald og transportører af madaffald til hunde-køds-farme overtræder denne forordning.
Sanktioner: Lov om affaldshåndtering, Artikel 64, 65. Overtrædelse kan give maksimalt 5 års fængsel eller en maksimumsbøde på 50.000.000 koreanske vandt ($ 45K USD).

Ulovlig handling: Madaffald gives som foder til hunde i hunde-køds-industrien.
Gældende love: Lov om kontrol med husdyr og fiskefoder, Artikel 14, § 1 og 2.
Overtrædelser: Uautoriseret indsamling af madaffald og gøre brug af det til foder i hunde-køds-industrien.
Sanktioner: Lov om kontrol med husdyr og fiskefoder, Artikel 33. Overtrædelse kan give maksimalt 3 års fængsel eller en maksimumsbøde på op til 30.000.000 koreanske vandt ($ 27K USD).

Ulovlig handling: Ekskrementerne fra hundene forårsager skader på miljøet, de er således et biprodukt fra den ulovlige hunde-køds-industri.
Gældende love: Lov om forvaltning og brug af husdyrs ekskrementer, Artikel 11.
Overtrædelser: Udskæringer foretaget på hunde på farme i hunde-køds-industrien forårsager skader på miljøet i det nære, omkringliggende område.
Sanktioner: Lov om forvaltning og brug af husdyrs ekskrementer, Artikel 49. Overtrædelse kan give maksimalt 2 års fængsel eller en maksimumsbøde på 20.000.000 koreanske vundet ($ 18K USD).

Slagtning

Ulovlig handling: Slagtning af hunde til spisning.
Gældende love: Lov om Dyrebeskyttelse Artikel 8, § 1, § 4.
Overtrædelser: At slagte en hund uden lovlig grund, fx hvor der ikke er fare for sundhed, ikke er en umiddelbar truende situation eller skade på menneskers liv eller ejendom, er slagtning af hunde en lovovertrædelse.
Sanktioner: Lov om dyrebeskyttelses Artikel 46. Overtrædelse kan give maksimalt 1 års fængsel eller en maksimumsbøde på 10.000.000 koreanske vandt ($ 9K USD).

Ulovlig handling: Slagtning af hunde ved at give dem elektriske stød.
Gældende love: Lov om dyrebeskyttelse Artikel 8, § 1, afsnit 1.
Overtrædelser: På et hvert dyr vil der opstå skader eller død, hvis følgende anvendes: brug af elektriske stød, brug af stoffer, eksponering for ekstrem varme eller ild, drukning af dyret. Alle metoder er ulovlige og kan give straffes. Derfor er slagtning af hunde efter disse metoder i strid med loven. Endvidere anses elektriske stød som slagtemetode internationalt som en grusom slagte metode og er forbudt overalt i verden.[1]
Sanktioner: Lov om dyrebeskyttelse Artikel 46. Overtrædelse kan give maksimalt 1 års føngsel eller en maksimumsbøde på 10.000.000 vandt ($9K USD).

Ulovlig handling: Slagtning af hunde på uautoriserede slagterier.
Gældende love: Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold Artikel 7 Afsnit 1.
Overtrædelser: Loven, der handler om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold, siger, at hunde officielt anerkendes og klassificeres som “dyr”, det er forbudt at slagte og bruge som fødevarer. Derfor opererer sælgere og slagtere i hunde-køds-industrien uden for lovens rammer og i strid med loven.
Sanktioner: Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold Artikel 45. Overtrædelse kan give maksimalt 10 års fængsel eller en maksimumsbøde på 100.000.000 koreanske vandt ($ 90K USD). [2]

Ulovlig handling: Slagtning af hunde til eget forbrug.
Gældende love: Lov om dyrebeskyttelse Artikel 10
Overtrædelser: Lovens hensigt er at sikre, at intet dyr slagtes på en grusom eller modbydelig måde. Under slagtningsprocessen skal være dyret være fri for unødig smerte, frygt og stress. Derfor kan dyr kun slagtes humant ved eutanasi (en smertefri, dødelig injektion). Alle nuværende praktiserede slagtemetoder der foretages af slagtere, landmænd og erhvervsdrivende udelukker eutanasi som slagtemetode, derfor slagter de alle i strid med denne lov.
Sanktioner: Der er i øjeblikket ingen sanktionsbestemmelser for overtrædelse af artikel 10. Men slagtning ved brug af grusomme metoder er omfattet af Lov om dyrebeskyttelse, artikel 8 – hvor det hedder, at overtrædelser vil give maksimalt 1 års fængsel eller 10.000.000 koreanske vandt ($ 9K USD).

Gældende love: Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold, artikel 7, afsnit 1 § 2
Overtrædelser: Loven, der handler om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold, siger, at slagtning af dyr til ens eget forbrug kun er tilladt for husdyr, der er lovligt klassificerede som husdyr ifølge lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold. Hunde er ikke kvalificerede her.
Sanktioner: Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold Artikel 45. Overtrædelse kan give maksimalt 10 års fængsel eller en maksimumsbøde på 100.000.000 koreanske vandt ($ 90K USD).

Salg

Ulovlig handling: Visning og salg af hundekroppe på traditionelle udendørs markeder.
Gældende love: Lov om fødevarehygiejne Artikel 4, 5.
Overtrædelser: * Overtrædelse af love, der forbyder salg af skadelig og forurenet fra dyr, ulovlig slagtning af dyr, visning af hundens døde krop. For eksempel er kadaveret af en hund altid forurenet af mikroorganismer. De forårsager menneskelige sygdomme og fødevareforgiftning, som kan føre til alvorlige og livstruende helbredskomplikationer.
* Der er også strenge love, der forbyder salg af kød fra syge dyr, fordi der ikke er nogen kvalitetskontrol eller formel overvågning af slagtning af hunde i hunde-køds-industrien, er det meget sandsynligt, at overtrædelse af disse love sker rutinemæssigt.
Sanktioner: Lov om fødevarehygiejne Artikel 94. Overtrædelse kan give maksimalt 10 års fængsel eller en maksimumsbøde på 100.000.000 koreanske vandt ($ 90K USD).

Ulovlig handling: Hundekød restauranters salg af hunde-køds-suppe tilberedt på hundekroppe fra en ukendte kilder.
Gældende love: Lov om fødevarehygiejne Artikel 44, sektion 1, klausul 1 af 8. april 2016.
Overtrædelser: Ukontrollerede husdyrprodukter må ikke transporteres, opbevares, vises, sælges eller anvendes til fremstilling eller forarbejdning af fødevarer til konsum.
Sanktioner: Lov om fødevarehygiejne Artikel 97. Overtrædelse kan give maksimalt 3 års fængsel eller en maksimumsbøde på 30.000.000 koreanske vandt ($ 27K USD).

[1] Ifølge den amerikanske veterinærmedicinske sammenslutnings retningslinjer for aflivning af dyr, er der fastsat en internationalt accepteret standard for human eutanasi (aflivning). For hunde gælder det, at kun intravenøs injektion med eutanasi-stoffer som Barbital Salt (Pentobarbital) er tilladt til brug ved aflivning. Andre tilladte supplerende metoder, uden for intravenøs injektion af Barbital Salt, er forgiftning med kulilte eller kuldioxid og skud. Imidlertid er kulilte, kuldioxid og skydning sædvanligvis ikke anbefalet som eutanasi-metode. (AVMA Retningslinjer for Dyrs Eutanasi: 2013 Edition, P. 99 Bilag I – Metoder for eutanasi og kemikalier) https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf

[2] De,t at hunde ikke betragtes som husdyr i henhold til Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold, betyder ikke, at slagtning af hunde og distribution og salg af hundekød er beskyttet mod ulovligheder. Det betyder, at loven skal overholdes, og overtrædes loven, skal lovovertræderen straffes. Ifølge loven er hundeslagtning uautoriseret, fordi den udføres på slagterier, som ikke er tilladte, og derfor skal maksimumsstraffen i henhold til Lov om sanitetskontrol ved fødevareprodukter fra husdyrhold anvendes.

Video: The Korea Observer’s documentary “The Dog Meat Professional: South Korea” https://koreandogs.org/dmp/
https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email