Blog

KARA’s vlugschrift met rechtskundige informatie betreffende het beëindigen van de hondenvlees consumptie.

KARA’s Legal Information Booklet for the ending of dog meat consumption in Dutch

Een samenvatting van de grote tegenstrijdigheden tussen de huidige wetten op hondenfokkerijen voor de vleeshandel met betrekking tot het verkopen en slachten van honden voor menselijke consumptie en wat hedentendage uitgeoefend wordt in Zuid Korea. (Gepubliceerd door KARA)

Dit is het relaas van het vlugschrift met rechtskundige informatie van KARA (Korea Animal Rights Advocates) voor het beëindigen van de hondvlees consumptie. Klik HERE voor meer informatie over KARA’s vlugschrift met wettelijke informatie voor het beëindigen van de hondenvlees consumptie.

Het fokken

Onwettige daad: Ongeoorloofde verwerking van voedselafval waarmee honden worden gevoerd in de vleeshandel
Toepasbare wetten: wet voor controle op voedselafval verwerking Artikel 15-2, paragraaf 25, sectie 3.
Schendingen: Leveranciers van voedselafval en vervoerders van voedselafval naar hondenfokkerijen overtreden dit reglement.
Sancties: wet voor controle op voedselafval, artikel 64 en 65 wijzen op 5 jaar hechtenis of een boete van maximaal van 50.000.000 Korean Won (USD45.000,00)

Onwettige daad: Voedselafval gevoerd aan honden in de hondenvleeshandel
Toepasbare wetten: wet voor controle op veestapel- en visvoer Artikel 14, secties 1 en 2.
Schendingen: het ongeoorloofde ophalen van voedselafval om er honden mee te voeren in de vleeshandel.
Sancties: wet voor controle op veestapel- en visvoer artikel 33 geeft aan 3 jaar hechtenis of een boete tot maximaal 30.000.000 Korean won (USD27.000,00)

Onwettige daad: Uitwerpselen als nevenproduct van de illegale hondenfokkerijen veroorzaken milieuschade
Toepasbare wetten: wet welk toezicht houdt op het verwerken van uitwerpselen van veestapel Artikel 11
Schendingen: Uitwerpselen geproduceerd op de hondenfokkerijen veroorzaken milieuschade in de nabije omgeving.
Sancties: wet welk toezicht houdt op het verwerken van uitwerpselen van veestapel Artikel 49. Maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 20.000.000 Korean Won (USD 18.000,00)

SLACHTING

Onwettige daad: het slachten van honden voor menselijke consumptie
Toepasbare wetten: Dierenbeschermingswet Artikel 8, Sectie 1,Clausule 4.
Schendingen: het slachten van een hond zonder enige rechtmatige reden is een schending van de wet, behalve als er een noodzaak zou zijn door veterinaire behandeling of omstandigheden zouden bestaan welke onmiddelijk gevaar voor mens en eigendom zouden opleveren.
Sancties: Dierenbeschermingswet Artikel 46. Maximaal 1 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 10.000.000 Korean Won (USD 9.000,00)

Onwettige daad: Het slachten van honden door elektrocutie
Toepasbare wetten: Dierenbeschermingswet Artikel 8, Sectie 1, Clausule 1.
Schendingen: het toebrengen van letsel aan dieren of het veroorzaken van hun dood door batterijen met hulpmiddelen, het blootstellen aan drugs, het blootstellen aan extreme hitte of vuur, of door elektrocutie en verdrinking is strafbaar. Daarom zijn deze methoden van honden slachten door slagers en fokkers in overtreding van de wet. Bovendien wordt elektrocutie als slachtmethode internationaal beschouwd als een uitermate wrede methode van slachten en is tevens wereldwijd verbannen.[1]
Sancties: Dierenbeschermingswet Artikel 46. Maximaal 1 jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 10.000.000 Korean Won (USD 9000,00)

Onwettige daad: het slachten van honden in onbevoegde slachterijen
Toepasbare wetten: wet voor sanitaire controle op veeteelt producten Artikel 7 Sectie 1.
Schendingen: De wet voor sanitaire controle op veeteeltproducten zegt dat honden officieel erkend en gerangschikt zijn als dieren waarvoor een duidelijk verbod geldt dat zij niet geslacht mogen worden als voedsel voor menselijke consumptie. Daarom vallen de handelaren, die hondenslachterijen leiden, duidelijk buiten de parameters van de wet dus overtreden zij de wet.
Sancties: de wet op sanitaire controle van veeteelt producten Artikel 45 geeft aan: gevangenisstraf van 10 jaar of een boete van maximaal 100.000.000 Korean Won (USD90.000,00). [2]

Onwettige daad: het slachten van honden voor eigen verbruik
Toepasbare wetten: Dierenbeschermingswet Artikel 10
Schendingen: Het doel van de wet is om zeker te stellen dat geen enkel dier op een wrede en weerzinwekkende manier geslacht wordt, noch onnodig pijn lijdt, noch onderhevig is aan angst en spanning voor en tijdens de werkwijze van het slachten. Daarom de enige menselijke manier waarop honden afgemaakt kunnen worden is door euthanasie en wel door middel van dodelijke injectie. Alle op dit moment uitgeoefende methoden van slachten door slagers, fokkers en handelaren sluiten euthanasie als methode uit met als gevolg dat zij allemaal de wet overtreden.
Sancties: Helaas zijn er momenteel geen strafbepalingen bij overtreding van Artikel 10. Niettemin het slachten met gruwelijke methoden is een overtreding van Artikel 8 van dezelfde Dierenbeschermingswet wat duidelijk aangeeft dat schendingen bestraft worden met maximum 1 jaar gevangenis of een boete van 10.000.000 Korean won (USD 9.000,00).

Toepasbare wetten: wet voor sanitaire controle op veeteelt producten Artikel 7 Sectie 1 clausule 2.
Schendingen: Volgens de wet voor sanitaire controle op veeteelt producten is het slachten van dieren voor eigen verbruik alleen toegestaan voor veestapeldieren die publiekelijk en officieel in deze wet aangekondigd en gerangschikt zijn en honden komen daarin niet voor.
Sancties: de wet voor sanitaire controle op veeteelt producten Artikel 45 geeft aan: maximum 10 jaar gevangenisstraf of een maximale boete van 100.000.000 Korean won (USD90.000,00)

Verkoop / Afzet

Onwettige daad: Het vertonen en verkopen van hondenlichamen/rompen op traditionele openluchtmarkten
Toepasbare wetten: Gezondheidswet / warenwet Artikel 4 en 5
Schendingen: * overtreding van wetten welke het verkopen van schadelijk voedsel duidelijk verbieden vanwege besmetting door onhygiënische en illegale slachting van dieren en welke tevens het vertonen van hondenrompen duidelijk verbieden. Bijvoorbeeld, hondenrompen worden routinematig verontreinigd door micro-organismen wat weer als gevolg heeft dat ziekten bij de mens alsmede voedselvergiftiging veroorzaakt worden en tevens kunnen leiden tot ernstige levensbedreigende gezondheidscomplicaties.
* Ook zijn er strikte wetten die de verkoop van vlees van zieke dieren verbieden vanwege het feit dat er geen sprake is van kwaliteitscontrole en dat de werkwijze van slachten helemaal niet gecontroleerd wordt in de hondenvlees handel. Het is zeer waarschijnlijk dat schendingen van deze wetten stelselmatig plaats vinden.
Sancties: Gezondheidswet / Warenwet Artikel 94 geeft aan: maximum straf van 10 jaar gevangenis of een maximale boete van 100.000.000 Korean won (USD90.000,00)

Onwettige daad: het serveren van hondenvleessoep in hondenvleesrestaurants gemaakt van hondenrompen afkomstig van een onbekende bron
Toepasbare wetten: Gezondheidswet / warenwet Artikel 44 Sectie 1 Clausule 1 (van kracht sinds 08/04/2016)
Schendingen: ononderzochte veeteelt producten mogen niet worden getransporteerd, opgeslagen, vertoond of verkocht voor het vervaardigen of verwerken van levensmiddelen voor menselijke consumptie.
Sancties: Gezondheidswet / warenwet Artikel 97 zegt: gevangenisstraf van maximum 3 jaar of een maximale boete van 30.000.000 Korean won (USD27.000,00)

[1] Overeenkomstig de richtlijnen van de American Veterinary Medical Association voor Euthanasie van dieren wordt middels een international geaccepteerde standaard voor humane euthanasie duidelijk uiteengezet dat alleen de intraveneuze injectie van euthanasie drugs zoals Barbital Zout (Pentobarbital) toegestaan is voor de euthanasie van honden.
Andere toegestane ondersteunde methoden buiten de intraveneuze injectie zijn middels vergiftiging met koolmonoxide of kooldioxide of door geweerschot. Niettemin koolmonoxide, kooldioxide en geweerschot worden normaliter niet als euthanasie methode aanbevolen.
(AVMA Richtlijnen voor de euthanasie van dieren: de 2013 Editie, paragraaf 99 Bijlage I – Euthanasie methoden en chemicaliën)
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf

[2] Het feit dat honden volgens de Wet voor sanitaire controle op veeteelt producten niet als veestapel worden beschouwd, betekent dit noch niet dat het slachten van honden en de distributie van hondenvlees alsmede de verkoop ervan beschermd worden tegen wettelijke beperkingen. Het betekent dat wettelijke beperkingen toegepast dienen te worden en indien de voorschriften onder de toepasselijke wet worden overtreden, moeten de overtreders gestraft worden. Volgens de wet is de hondenslachter onbevoegd omdat het slachten plaats vindt in slachterijen die niet zijn toegestaan en dientengevolge moet de maximumstraf worden toegepast binnen de Wet voor sanitaire controle op veeteelt producten.

 1. PETRA HAGER
  PETRA HAGERNovember 10,17

  STOP EATING CATS AND DOGS DEMAND

 2. Heena
  HeenaNovember 10,17

  Pl stopbthis crhual pl stop all animals r our best friends they r more lovebke then us why u kill tjem they r not food n test, all soul want freedam eitber human or animals

 3. Linda
  LindaNovember 11,17

  Dogs are NOT food thete are family members. LETS STOP BYING COREAN CARS inntil the stop this

Leave a Reply

Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Whatsapp
Vimeo
Flickr
Reddit
Tumblr
RSS
Follow by Email